Hamar kommune har ansvar for å gjennomføre kontroller på salgs- og skjenkestedene for alkohol i kommunen. Dette gjøres for å sikre at bevillingshaverne etterlever alkohollovens bestemmelser, og for å sikre likebehandling av bevillingshaverne.

Kontroller ved salgs- og skjenkesteder kan foregå åpent eller anonymt. Alle salgs- og skjenkesteder kontrolleres så ofte som behovet tilsier det, men minst en gang per år. Det er ingen grense for hvor mange ganger et sted kan kontrolleres per år.

Kontrollørene skal først og fremst kontrollere følgende forhold:

  • At salg og skjenking av alkohol ikke skjer til personer under 18 år.
  • At det ikke skjenkes brennevin til personer under 20 år.
  • At det ikke selges eller skjenkes alkohol til personer som er åpenbart påvirket.
  • At salg og skjenking av alkohol bare skjer innenfor de vedtatte salgs- og skjenketider.
  • At alkoholreklameforbudet overholdes.