Bestemmelser om dette er å finne i Hamar kommunes Alkoholpolitiske handlingsplan og Forskrift om åpningstider for serveringssteder og salgs- og skjenketider for alkoholholdig drikk. I lenken under har vi samlet dette til ett dokument:

Alkoholpolitikk; servering og skjenking i Hamar.