Illustrasjonsfoto med p-skilt for forflytningshemmedeEr du bilfører eller passasjer og har særlig problemer med å bevege deg over lange strekninger, kan du søke om parkeringstillatelse for forflytningshemmede.

Tillatelsen gis i form av et personlig parkeringskort som gir deg rett til parkering på merkede parkeringsplasser. Kortet gjelder i hele Norge og skal plasseres bak frontruten, med forsiden godt synlig. Kortet gjelder også i hele Europa, men da etter de enkelte lands regler. Tillatelsen gis vanligvis for 2-5 år.

Trenger du skjemaene i papir, kontakt Servicekontoret i rådhuset, tlf.62 56 30 10, adresse: Vangsvegen 51.

Parkeringsetaten kjører el-bil i Hamar.