Kommende arrangementer:

2022:

8.- 9. februar-  Innlandets demenskonferanse. Se program og påmelding

14. februar - Fagnettverk for ansatte i tjenesten til personer med utviklingshemming. Se program og påmelding

6. april - Tverrfaglig utredning av demens. Kongsvinger. Se program og påmelding.

Desember 2022 - Fagdag om glioblastom. (utsatt fra 9. desember 2021). Fagdagen er utsatt til desember 2022 grunnet pandemien. 

 
Tidligere arrangementer:

2021:

Februar- november - Læringsnettverk pasientsikkerhet og forbedringsarbeid. Samarbeid med USHT Innlandet (Oppland) og Statsforvalteren i Innlandet. Nettverket går fra februar - november. Påmeldingen er avsluttet. Deltakelse første samling via Teams følgende dager (9-15): 
17. februar - «Snakk om forbedring». Målgruppe: ledere.
18. februar - «Tidlig oppdagelse og rask respons». 
Målgruppe: helsepersonell og annet personell i sykehjem, hjemmetjenesten, rus/psykiatri og ulike boliger. 
Kontakt Bente Ødegård Kjøs for spørsmål. 
April - mai - Trenger vi å snakke om det? Kurs om seksualitet og seksuell helse for helsepersonell. Kurset omhandler seksuell helse og seksualitet for eldre, alvorlig syke, mennesker med utviklingshemming og funksjonsnedsettelser. Kurset avholdes som åtte tretimers webinarer i løpet av april og mai 2021, kl 12-15 alle dager.
Program og påmelding. Full kursplan og timeplan

22. september - Markering av nasjonal pårørendedag, Hamar kino kl 9-15.30. For pårørende i Hamar og ansatte i Hamar kommune. Overføring av den nasjonale pårørendekonferansen "Bærekraft - kraft til å bære?" på storskjerm i kinosalen. Se program

6. oktober - Fagdag om ny veileder - gode helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming. Se program og påmelding

Februar- november - Læringsnettverk pasientsikkerhet og forbedringsarbeid. Samarbeid med USHT Innlandet (Oppland) og Statsforvalteren i Innlandet. Nettverket går fra februar - november. Påmeldingen er avsluttet.

September - november - Kurs i tverrfaglig utredning av demens i kommunehelsetjenesten
Tynset 22. september, Hamar 20. oktober, Kongsvinger 17. november. Se program og påmelding.

2020:

Januar - Oppstart nytt læringsnettverk i pasientsikkerhet. Samarbeid med USHT Oppland. Mer informasjon kommer. 
16. januar - Fagseminar 1, Mitt livs ABC – Rendalen, Engerdal, Alvdal og Stor-Elvdal. Kontakt Rikke Torgersen for spørsmål
Januar - Workshop – «Vi kan og vi gjør det» - kvalitetsforbedring i tjenesten til mennesker med utviklingshemming.(dato ikke bestemt). Kontakt Rikke Torgersen for spørsmål
3. februar - Fagseminar 2, Mitt livs ABC – Hamar. Kontakt Rikke Torgersen for spørsmål
6. februar - Fagseminar 2, Mitt livs ABC – Åsnes og Våler. Kontakt Rikke Torgersen for spørsmål
25. februar - Fagnettverkstreff for ansatte innen tjenesten til mennesker med utviklingshemming – Elverum. Kontakt Rikke Torgersen for spørsmål
Vår - Trenger vi å snakke om det? 4- dagers kurs. Honne kurs og konferansesenter, Gjøvik. Kurset skulle opprinnelig kjøres i oktober/november 2019. Nye datoer kommer.
8. september - 27. oktober -Temadager om Involvering av brukere, pårørende og frivillige og personsentrert omsorg. Samarbeid med  USHT Innlandet (Oppland). 
Uke 40 - Læringsnettverk i pasientsikkerhet, samling 2. Samarbeid med USHT Innlandet (Oppland). Honne.
14. oktober - Fagseminar Mitt livs ABC, oppstart perm 2. 
24. - 25. november - Nettverkskonferanse 2020 . Samarbeid med USHT Innlandet (Oppland). Webinar via Teams. Påmelding her. Program og mer om konferansen finner du her. Link til møte sendes ut når datoen nærmer seg.
3. og 8. desember - kl. 12.00 - 13.00. Digitalt informasjonsmøte om pasientsikkerhet og forbedringsarbeid i 2021. Samme møtet blir holdt to ganger. USHT Innlandet (Oppland og Hedmark) er arrangør.  Kontakt Bente Ø. Kjøs for Teams-lenke: bente.kjos@hamar.kommune.no

Aktiviteter arrangert før 2020 (ta kontakt dersom du ønsker mer informasjon om allerede gjennomførte aktiviteter)