Kommende arrangementer:

2019:

Februar - oktober - Læringsnettverk. Opplæring i pasientsikkerhets- og forbedringsarbeid. Samarbeid med USHT Oppland og Fylkesmannen i Innlandet. Første samling ble gjennomført for ledere og ansatte på Honne 5 - 7.mars. Neste samling for ansatte er 6. juni. Siste samling for ledere er 14. oktober og for ansatte 15. oktober. Informasjon om læringsnettverket finner du her. 

Sept - okt - Leve hele livet - dialogmøtermed kommuner i Hedmark, i samarbeid med Fylkesmannen i Innlandet og KS, Tynset 18.september, Grue 28.oktober og Hamar 29.oktober. Kontakt Irene Røen ved spørsmål. 
 
3. okt - Nettverkstreff for kontaktpersoner i kommunen for demensteam, demenskontakter og ABC-kontakter. Påmelding innen 15. september på kompetansebroen.no
 
9-10. oktober og 13-14. november - Trenger vi å snakke om det - utsatt til vår 2020.

20. og 21. november - Fagnettverk for sykehjemsleger i Innlandet. Kontakt Irene Røen ved spørsmål. Påmelding via Kompetansebroen. Program.
 
November - Informasjonsdag for ledere om læringsnettverk i pasientsikkerhet. Kontakt Bente Ødegård Kjøs ved spørsmål. 
 
November - Fagseminar 1, Mitt livs ABC – Kongsvinger og Eidskog. (dato er ikke bestemt). Kontakt Rikke Torgersen for spørsmål.
 

2020:

Januar - Oppstart nytt læringsnettverk i pasientsikkerhet. Samarbeid med USHT Oppland. Mer informasjon kommer. 
 
16. januar - Fagseminar 1, Mitt livs ABC – Rendalen, Engerdal, Alvdal og Stor-Elvdal. Kontakt Rikke Torgersen for spørsmål

Januar - Workshop – «Vi kan og vi gjør det» - kvalitetsforbedring i tjenesten til mennesker med utviklingshemming.(dato ikke bestemt). Kontakt Rikke Torgersen for spørsmål

3. februar - Fagseminar 2, Mitt livs ABC – Hamar. Kontakt Rikke Torgersen for spørsmål

6. februar - Fagseminar 2, Mitt livs ABC – Åsnes og Våler. Kontakt Rikke Torgersen for spørsmål

25. februar - Fagnettverkstreff for ansatte innen tjenesten til mennesker med utviklingshemming – Elverum. Kontakt Rikke Torgersen for spørsmål

Vår - Trenger vi å snakke om det? 4- dagers kurs. Honne kurs og konferansesenter, Gjøvik. Kurset skulle opprinnelig kjøres i oktober/november 2019. Nye datoer kommer.
 


Tidligere arrangementer:

 
11. januar - Oppstart av kurset "Trenger vi snakke om det?". Kursdag 1 av 4. Terningen Arena.
 
16. januar - Læringsnettverk i innsatsområde ernæring, Trysil (andre samling). Påmeldingen er avsluttet. 
 
22. januar - Introduksjon i opplæringspakken "Lindrende omsorg og behandling". Finsalhagen, Hamar.
 
21.-22. januar, 8. februar.- Kurset "Trenger vi snakke om det?". Terningen Arena, Elverum. Påmeldingen er avsluttet. Informasjon.
 
27. februar - Nettverkskonferanse for ansatte innen helse og omsorg i Hedmark, Terningen Arena, Elverum. Program og påmelding finner du her.
 
26. mars - Nettverkskonferanse for ansatte som jobber innen tjenesten for personer med utviklingshemming i Hedmark. Informasjon kan du finne her. Program her.
 
4. april - Erfaringsutveksling for USHT nasjonalt, Gardermoen.

22. mai - Læringsnettverk i innsatsområde ernæring,Trysil (tredje samling). 
 
22. august - Mitt livs ABC.  Åsnes og Eidskog.
 
3. sept - Introduksjon i opplæringspakken for mentorer "Lindrende omsorg og behandling". Hamar. Mentorene får innføring i den digitale opplæringspakken og i studieheftet, samt verktøy for å stå i mentor rollen. Program og påmelding finner du her. og mer informasjon finner du her. 
 
3. sept - Nettverkssamling, samling nr 2 for ansatte innen tjenester til personer med utviklingshemming. Terningen Arena. Elverum. Informasjon ble sendt ut i juni. Ta kontakt med Rikke Anita Torgersen hvis du ønsker å delta i nettverket.
 
5. sept - Mitt livs ABC. Hamar kommune. Kontakt Utviklingssenteret for å delta.
 
26. sept - Fagdag om pårørendearbeid for helse- og omsorgsarbeidere, med Helene Sandvig, Hamar kulturhus. ProgramPåmelding. Streaming på Youtube. 

2018:

5. januar - pårørendetreff for pårørende og helsepersonell i Hamar kommune (Parkgården) Program

16. januar - læringsnettverk "forebygging og behandling av underernæring" på Kongsvinger (Høgskolesenteret)

17. januar - læringsnettverk "forebygging og behandling av underernæring" på Hamar (Scandic Olrud)

24. januar - opplæringspakke i lindrende behandling og omsorg ved livets slutt på Elverum (Terningen Arena). 

1. februar - nettverkskonferanse "Helse og omsorgstjenesten i dag og i morgen -med pasient og pårørende i sentrum". Terningen Arena, Elverum. Program

28. februar - fagdag "forebygging og behandling av underernæring" på Terningen Arena, Elverum. Program.

8. mars - nytt frivilligkurs for avlastning av pårørende med omsorgsoppgaver. Se her for mer informasjon.

27. april - opplæringspakke i lindrende behandling og omsorg ved livets slutt på Elverum (Terningen Arena) - for mentorer. Program

24. mai - regional nettverkssamling for ledere og sentrale fagpersoner i nordfylket i Hedmark på Tynset (Kommunestyresalen). Program og påmelding

29. mai - læringsnettverk "forebygging og behandling av underernæring" på Kongsvinger (Høgskolesenteret)

30. mai - læringsnettverk "forebygging og behandling av underernæring" på Hamar (Scandic Olrud)

29. august - Spredning av opplæringspakken til USHT
 
30. august - Spredning av opplæringspakken i Hedmark. Flyttet fra Elverum til Stor-Elvdal. Se program og påmelding.
 
27. august, 17. september - Velferdsteknologiens ABC for ansatte i Hamar, Løten og Stange. Påmeldingen er avsluttet. Program 1. samlingProgram 2. samling
 
10. september - Fagdag pårørendeveileder for ledere (videooverføring fra kl. 12 - 15.)
 
12. september- Kurs for frivillige  til å avlaste pårørende med krevende omsorgsoppgaver. To datoer til i høst. 

22. september - Pårørendedag. Heia Hamar kafé.
 
26. september  og 3. oktober - Fagdag pårørendeveileder for ansatte i helse- og omsorg (videooverføring kl.12 -  15), Program.

15. oktober - Velferdsteknologiens ABC for ansatte i Hamar, Løten og Stange. Samling 3 av 3. Påmeldingen er avsluttet. Program 3. samling. 

17. - 18. oktober - Nytt læringsnettverk i innsatsområde ernæring (første samling). Program

23. oktober - Demensnettverkstreff for demenskontakter. Invitasjonen er sendt ut til aktuelle deltakere. Program.


2017:

20. september - kursoppstart for frivillige i prosjektet "avlastning til pårørende med krevende omsorgsoppgaver" . Plakat. 

17. oktober - læringsnettverk "forebygging og behandling av underernæring" på Kongsvinger (Høgskolesenteret). Påmeldingen er avsluttet.

18. oktober - læringsnettverk "forebygging og behandling av underernæring" på Hamar (Scandic Olrud). 
Påmeldingen er avsluttet.

16. november- fagdag om pårørendeveilederen på Elverum (Terningen Arena). Program. 

17. november - fagdag om pårørendeveilederen på Kongsvinger (Høgskolesenteret). Program. 

21. november - fagdag om pårørendeveilederen på Tynset (kommunestyresalen). Program. 

30. november - samling for demenskoordinatorer/demenskontakter i Hedmark på Hamar (festsalen på Sanderud). Program