Kommende arrangementer:

29. august - Spredning av opplæringspakken til USHT
 
30. august - Spredning av opplæringspakken i Hedmark
 
17. - 18. oktober - Nytt læringsnettverk i innsatsområde ernæring (første samling)
 
23. oktober - Demensnettverkstreff
 
Fagdag pårørendeveileder (videooverføring fra kl. 12 - 15), arrangeres følgende datoer:
10. sept, for ledere, samt 26. september og 3.oktober for øvrige ansatte i helse og omsorg.
 

Tidligere arrangementer:

2018:

5.januar - pårørendetreff for pårørende og helsepersonell i Hamar kommune (Parkgården) Program

16. januar - læringsnettverk "forebygging og behandling av underernæring" på Kongsvinger (Høgskolesenteret)

17. januar - læringsnettverk "forebygging og behandling av underernæring" på Hamar (Scandic Olrud)

24.januar - opplæringspakke i lindrende behandling og omsorg ved livets slutt på Elverum (Terningen Arena). Program. Invitasjon

1.februar - nettverkskonferanse "Helse og omsorgstjenesten i dag og i morgen -med pasient og pårørende i sentrum". Terningen Arena, Elverum. Program

28.februar - fagdag "forebygging og behandling av underernæring" på Terningen Arena, Elverum. Program.

8.mars - nytt frivilligkurs for avlastning av pårørende med omsorgsoppgaver. Se her for mer informasjon.

27.april - opplæringspakke i lindrende behandling og omsorg ved livets slutt på Elverum (Terningen Arena) - for mentorer. Program

24.mai - regional nettverkssamling for ledere og sentrale fagpersoner i nordfylket i Hedmark på Tynset (Kommunestyresalen). Program og påmelding

29. mai - læringsnettverk "forebygging og behandling av underernæring" på Kongsvinger (Høgskolesenteret)

30. mai - læringsnettverk "forebygging og behandling av underernæring" på Hamar (Scandic Olrud)

2017:

20. september - kursoppstart for frivillige i prosjektet "avlastning til pårørende med krevende omsorgsoppgaver" . Plakat. 

17. oktober - læringsnettverk "forebygging og behandling av underernæring" på Kongsvinger (Høgskolesenteret). Påmeldingen er avsluttet.

18. oktober - læringsnettverk "forebygging og behandling av underernæring" på Hamar (Scandic Olrud). 
Påmeldingen er avsluttet.

16. november- fagdag om pårørendeveilederen på Elverum (Terningen Arena). Program. 

17. november - fagdag om pårørendeveilederen på Kongsvinger (Høgskolesenteret). Program. 

21. november - fagdag om pårørendeveilederen på Tynset (kommunestyresalen). Program. 

30. november - samling for demenskoordinatorer/demenskontakter i Hedmark på Hamar (festsalen på Sanderud). Program