Kommende arrangementer:

2021:

Februar- november - Læringsnettverk pasientsikkerhet og forbedringsarbeid. Samarbeid med USHT Innlandet (Oppland) og Statsforvalteren i Innlandet. Nettverket går fra februar - november. Deltakelse første samling via Teams følgende dager (9-15): 

17. februar - «Snakk om forbedring». Målgruppe: ledere. Påmelding .
18. februar - «Tidlig oppdagelse og rask respons». 
Målgruppe: helsepersonell og annet personell i sykehjem, hjemmetjenesten, rus/psykiatri og ulike boliger. Påmelding .


Påmelding innen 1. februar. Kontakt Bente Ødegård Kjøs for spørsmål. 


Tidligere arrangementer:

2020:

Januar - Oppstart nytt læringsnettverk i pasientsikkerhet. Samarbeid med USHT Oppland. Mer informasjon kommer. 
 

16. januar - Fagseminar 1, Mitt livs ABC – Rendalen, Engerdal, Alvdal og Stor-Elvdal. Kontakt Rikke Torgersen for spørsmål

Januar - Workshop – «Vi kan og vi gjør det» - kvalitetsforbedring i tjenesten til mennesker med utviklingshemming.(dato ikke bestemt). Kontakt Rikke Torgersen for spørsmål

3. februar - Fagseminar 2, Mitt livs ABC – Hamar. Kontakt Rikke Torgersen for spørsmål

6. februar - Fagseminar 2, Mitt livs ABC – Åsnes og Våler. Kontakt Rikke Torgersen for spørsmål

25. februar - Fagnettverkstreff for ansatte innen tjenesten til mennesker med utviklingshemming – Elverum. Kontakt Rikke Torgersen for spørsmål

Vår - Trenger vi å snakke om det? 4- dagers kurs. Honne kurs og konferansesenter, Gjøvik. Kurset skulle opprinnelig kjøres i oktober/november 2019. Nye datoer kommer.
 

8. september - 27. oktober -Temadager om Involvering av brukere, pårørende og frivillige og personsentrert omsorg. Samarbeid med  USHT Innlandet (Oppland). 

Uke 40 - Læringsnettverk i pasientsikkerhet, samling 2. Samarbeid med USHT Innlandet (Oppland). Honne.

14. oktober - Fagseminar Mitt livs ABC, oppstart perm 2. 

24. - 25. november - Nettverkskonferanse 2020 . Samarbeid med USHT Innlandet (Oppland). Webinar via Teams. Påmelding her. Program og mer om konferansen finner du her. Link til møte sendes ut når datoen nærmer seg.

3. og 8. desember - kl. 12.00 - 13.00. Digitalt informasjonsmøte om pasientsikkerhet og forbedringsarbeid i 2021. Samme møtet blir holdt to ganger. USHT Innlandet (Oppland og Hedmark) er arrangør.  Kontakt Bente Ø. Kjøs for Teams-lenke: bente.kjos@hamar.kommune.no

Aktiviteter arrangert før 2020 (ta kontakt dersom du ønsker mer informasjon om allerede gjennomførte aktiviteter)