Kommende arrangementer:

2020:

8. september - 27. oktober -Temadager om Involvering av brukere, pårørende og frivillige og personsentrert omsorg. Samarbeid med  USHT Innlandet (Oppland). 

Uke 40 - Læringsnettverk i pasientsikkerhet, samling 2. Samarbeid med USHT Innlandet (Oppland). Honne.

14. oktober - Fagseminar Mitt livs ABC, oppstart perm 2. 

24. - 25. november - Nettverkskonferanse 2020 . Samarbeid med USHT Innlandet (Oppland). Webinar via Teams. Påmelding her. Program kommer. Link til møte sendes ut når datoen nærmer seg.


Tidligere arrangementer:

2020:

Januar - Oppstart nytt læringsnettverk i pasientsikkerhet. Samarbeid med USHT Oppland. Mer informasjon kommer. 
 

16. januar - Fagseminar 1, Mitt livs ABC – Rendalen, Engerdal, Alvdal og Stor-Elvdal. Kontakt Rikke Torgersen for spørsmål

Januar - Workshop – «Vi kan og vi gjør det» - kvalitetsforbedring i tjenesten til mennesker med utviklingshemming.(dato ikke bestemt). Kontakt Rikke Torgersen for spørsmål

3. februar - Fagseminar 2, Mitt livs ABC – Hamar. Kontakt Rikke Torgersen for spørsmål

6. februar - Fagseminar 2, Mitt livs ABC – Åsnes og Våler. Kontakt Rikke Torgersen for spørsmål

25. februar - Fagnettverkstreff for ansatte innen tjenesten til mennesker med utviklingshemming – Elverum. Kontakt Rikke Torgersen for spørsmål

Vår - Trenger vi å snakke om det? 4- dagers kurs. Honne kurs og konferansesenter, Gjøvik. Kurset skulle opprinnelig kjøres i oktober/november 2019. Nye datoer kommer.
 

Aktiviteter arrangert før 2020 (ta kontakt dersom du ønsker mer informasjon om allerede gjennomførte aktiviteter)