Kommende arrangementer:

Det er ikke satt opp flere arrangementer for 2018.

2019:

11. januar  - Oppstart av kurset "Trenger vi snakke om det?". Terningen Arena, Elverum. Kurset går over 4 dager og de neste datoene er: 21.-22. januar, 8. februar. Frist for påmelding er 12. desember. InformasjonPåmelding.
 
16. januar - Læringsnettverk i innsatsområde ernæring (andre samling). Påmeldingen er avsluttet. 

22.mai - Læringsnettverk i innsatsområde ernæring (tredje samling). Påmeldingen er avsluttet.

27. februar - Nettverkskonferanse Terningen Arena, Elverum. Program og påmelding kommer.

Tidligere arrangementer:
 

2018:

5.januar - pårørendetreff for pårørende og helsepersonell i Hamar kommune (Parkgården) Program

16. januar - læringsnettverk "forebygging og behandling av underernæring" på Kongsvinger (Høgskolesenteret)

17. januar - læringsnettverk "forebygging og behandling av underernæring" på Hamar (Scandic Olrud)

24.januar - opplæringspakke i lindrende behandling og omsorg ved livets slutt på Elverum (Terningen Arena). 

1.februar - nettverkskonferanse "Helse og omsorgstjenesten i dag og i morgen -med pasient og pårørende i sentrum". Terningen Arena, Elverum. Program

28.februar - fagdag "forebygging og behandling av underernæring" på Terningen Arena, Elverum. Program.

8.mars - nytt frivilligkurs for avlastning av pårørende med omsorgsoppgaver. Se her for mer informasjon.

27.april - opplæringspakke i lindrende behandling og omsorg ved livets slutt på Elverum (Terningen Arena) - for mentorer. Program

24.mai - regional nettverkssamling for ledere og sentrale fagpersoner i nordfylket i Hedmark på Tynset (Kommunestyresalen). Program og påmelding

29. mai - læringsnettverk "forebygging og behandling av underernæring" på Kongsvinger (Høgskolesenteret)

30. mai - læringsnettverk "forebygging og behandling av underernæring" på Hamar (Scandic Olrud)

29. august - Spredning av opplæringspakken til USHT
 
30. august - Spredning av opplæringspakken i Hedmark. Flyttet fra Elverum til Stor-Elvdal. Se program og påmelding.
 
27. august, 17. september -Velferdsteknologiens ABC for ansatte i Hamar, Løten og Stange. Påmeldingen er avsluttet. Program 1. samlingProgram 2. samling
 
10. sept - Fagdag pårørendeveileder for ledere (videooverføring fra kl. 12 - 15)
 
12. september- Kurs for frivillige  til å avlaste pårørende med krevende omsorgsoppgaver. To datoer til i høst. 

22. september - Pårørendedag. Heia Hamar kafé.
 
26. sept  og 3. okt - Fagdag pårørendeveileder for ansatte i helse- og omsorg (videooverføring kl.12-15), Program.

15. oktober - Velferdsteknologiens ABC for ansatte i Hamar, Løten og Stange. Samling 3 av 3. Påmeldingen er avsluttet. Program 3. samling. 

17. - 18. oktober - Nytt læringsnettverk i innsatsområde ernæring (første samling). Program

23. oktober - Demensnettverkstreff for demenskontakter. Invitasjonen er sendt ut til aktuelle deltakere. Program.


2017:

20. september - kursoppstart for frivillige i prosjektet "avlastning til pårørende med krevende omsorgsoppgaver" . Plakat. 

17. oktober - læringsnettverk "forebygging og behandling av underernæring" på Kongsvinger (Høgskolesenteret). Påmeldingen er avsluttet.

18. oktober - læringsnettverk "forebygging og behandling av underernæring" på Hamar (Scandic Olrud). 
Påmeldingen er avsluttet.

16. november- fagdag om pårørendeveilederen på Elverum (Terningen Arena). Program. 

17. november - fagdag om pårørendeveilederen på Kongsvinger (Høgskolesenteret). Program. 

21. november - fagdag om pårørendeveilederen på Tynset (kommunestyresalen). Program. 

30. november - samling for demenskoordinatorer/demenskontakter i Hedmark på Hamar (festsalen på Sanderud). Program