• Samarbeidsavtalen mellom USHT Hamar kommune og satelittkommunene Elverum og Stange opphørte 1.februar 2018. Disse kommunene stiller nå som samarbeidspartner på lik linje med de andre kommunene i Hedmark. Det vil bli tegnet ny avtale mellom USHT og alle kommunene i Hedmark i 2018. Organisasjonsendringen har ingen betydning for andre samarbeidspartnere og driften vil fortsette som før.
     
  • Vi har siden september 2017 vært på Facebook! Ta en titt på siden vår: https://www.facebook.com/ushthedmark/