Ordfører Einar Busterud og rådmann Bjørn GudbjørgsrudAldri har verden forandret seg raskere. Aldri har det vært vanskeligere å lage planer for framtiden.  Aldri har det skjedd større og mer gjennomgripende teknologiske endringer som endrer hverdagen vår både hjemme og på jobb. 

Hamar er en liten del av verden, men resten av verden kommer stadig nærmere oss. Både vi og verden står overfor store klimautfordringer og økte sosiale forskjeller.  De politiske spenningene internasjonalt øker. Vi er heldige som bor i en kommune som Hamar.

Da Hamar ble etablert i 1849, vokste byen gjennom å utnytte mulighetene for handel og utvikling i den nære regionen. Med jernbaneutbyggingen på andre del av 1800-tallet ble markedet både for varer, tjenester og menneskelig kontakt drastisk utvidet. Med dobbeltsporet jernbane, firefelts motorveg og under en times reiseavstand til Oslo, blir Hamars tilhørighet grunnleggende forandret. Vi blir en del av Oslo-regionen i tillegg til Innlandet. Det kan gi oss flere innbyggere, og vi vil legge til rette for at disse både jobber i og bidrar til å utvikle kommunen vår.

Store og raske endringer av samfunn og teknologi gjør at det blir vanskeligere å planlegge og styre i kommunen. Vi trenger derfor en tettere dialog og mer samhandling med både fylket og andre kommuner, og mellom kommunen, næringslivet og innbyggerne. Vi trenger en felles forståelse av utfordringene våre, og vi må sammen se hvor mulighetene ligger og i hvilken retning lokalsamfunnet skal utvikle seg. 

Skal vi nå målene i denne planen, trenger vi dialog og medvirkning. NB! Høringsperioden er nå avsluttet.

Kommuneplanen er den viktigste planen i kommunen. Den viser deg hvordan vi ønsker at Hamar skal være i framtiden. Den setter noen hovedmål for kommunen og er en invitasjon til hele lokalsamfunnet om å bidra til å nå disse målene. Kommuneplanen er rettesnor for all detaljplanlegging i kommunen og gir retning til alt vi gjør. 
De ansatte i kommunen er den viktigste ressursen for å få realisert denne planen. Derfor er det nødvendig å ha en kommuneorganisasjon med god kompetanse, som utnytter mulighetene og er dyktige til å omsette vedtak til praktisk handling.

Vi kan være stolte over hva Hamar har fått til de siste ti årene. Vi har fulgt visjonen om å gjøre Hamar til det mest attraktive boområdet i Innlandet, og vi har satset på barn og unge. Dialog og medvirkning har vært viktig for oss, og det skal det fortsatt være. Vi vil bygge Hamar sammen med deg som innbygger.

Framover ønsker vi få til enda mer. Da må vi vite hvor vi skal, og vi må jobbe sammen. Det starter med deg og denne planen. 

.
Underskrift av ordfører og rådmann
Siluett av Hamar - Innlandets urbane hjerte