Hamar skal være hovedpulsen i regionen – en bærekraftig  mjøsby som satser på å utvikle mennesker og næringsliv.

Hovedmål 

  1. I 2030 er Hamar den viktigste byen i og for Innlandet.
  2. I 2030 er Hamar en kunnskapsby med landsledende utdanningstilbud, rikt næringsliv og stor innovasjonskraft.
  3. I 2030 er Hamar en bærekraftig kommune hvor det er lett å leve miljøvennlig. 
  4. I 2030 er Hamar en av landets beste kommuner for barn og ungdom.
  5. I 2030 er Hamar en trygg og inkluderende kommune med rom for alle.


Siluett Hamar kommune