Hamar skal være hovedpulsen i regionen – en bærekraftig  mjøsby som satser på å utvikle mennesker og næringsliv.

Hovedmål  1: I 2030 er Hamar den viktigste byen i og for Innlandet.

Hovedmål 2: I 2030 er Hamar en kunnskapsby med landsledende utdanningstilbud, rikt næringsliv og stor innovasjonskraft.

Hovedmål 3: I 2030 er Hamar en bærekraftig kommune hvor det er lett å leve miljøvennlig. 

Hovedmål 4: I 2030 er Hamar en av landets beste kommuner for barn og ungdom.

Hovedmål 5: I 2030 er Hamar en trygg og inkluderende kommune med rom for alle.


Siluett Hamar kommune