Stemmeberettigede som har problemer med å ta seg til valglokalet, kan få bistand ved å henvende seg til Servicekontoret i kommunen. Behov må være meldt inn før kl 18.00 valgdagen. Bruk mobil 468 00 613.