Kanutten er skolens fritidsordning. Vi arbeider for å skape trygghet og trivsel, først og fremst hos barna, men også hos foreldre på Kanutten. SFO er et fritidstilbud, og de fleste aktiviteter vil derfor være valgfrie og frivillige. De voksne skal legge til rette for at barna skal ha gode betingelser for lek. Barna skal utvikle omsorg for hverandre gjennom sosialt samspill.

Kanutten er åpen fra 07.30 til 08.30 om morgenen og fra 12.45 til 16.30 om ettermiddagen.

Infohefte om Kanutten - SFO på Prestrud skole

For å søke eller endre SFO-plass, gå til:
Skole- og SFO-portalen

Søknadsfrist:
Påmeldingsfrist 15. mars hvert år. For øvrig opptak gjennom hele året. Inntaket gjelder inntil plassen sies opp. Det er ikke nødvendig å søke på nytt for hvert skoleår.

Hamars SFO i norgestoppen

Vedtekter SFO i Hamar