Vi bruker Visma Flyt Skole.  

Foresatte kan bruke Visma Flyt Skole til blant annet å:

 • sjekke at kontaktinformasjon og personinformasjon for elev og foresatte er riktig
 • gi samtykker
 • følge med på fravær, merknader og vurderinger som er ført på eleven
 • finne kontaktinformasjon til kontaktlærer
 • fylle ut søknader
 • søke, si opp eller endre SFO-plass
 • permisjon fra pliktig opplæring
 • skoleskyss
 • sjekke fakturagrunnlaget for SFO-plass

Foresatte vil ha tilgang til Visma Flyt Skole via nett og app. Nettløsningen (Hjemmeweb) og foresattappen har forskjellige funksjoner, se under.

Nettløsning (Hjemmeweb)

Hjemmeweb er foreldreportalen til Visma Flyt Skole.

For å få tilgang går du inn på www.skole.visma.com/kommunenavn og logger deg på via ID-porten med MinID, BankID, BankID på mobil, Buypass ID på smartkort, Buypass ID i mobil eller Commfides.

I nettløsningen vil all funksjonalitet for foreldre være tilgjengelig.

Det gjøres oppmerksom på at du må godta «Generelt samtykke» for å kunne bruke alle funksjonene i løsningen.

App

Appen heter «Min skole - foresatt».

Appen kan lastes ned fra App Store for iPhone / iOS eller Google Play for Android.

 

Første gang du logger deg på i appen, må du logge deg på via ID-porten og velge din kommune. Du må deretter lage en egen pinkode for senere bruk.

Med appen kan du blant annet:

 • • motta og sende meldinger (skole-hjem dialog)
 • • registrere mindre fravær, for eksempel ved sykdom
 • • se timeplan og informasjon knyttet til denne

Foresatte som ikke har smarttelefon / nettbrett vil kunne få meldinger og varsler på e-post. Informer skolen om dette er tilfelle så snart som mulig.

Læringsplaner legges ut i:

 • Showbie for 1. og 2. trinn (innlogg via elevens Ipad)

 • Skooler for 3.-7.trinn (egen app)