Mobilskole er et SMS-system som skaper enkel kommunikasjon mellom skole og hjem. Foresatte sender SMS for å melde fra om blant annet fravær til skolen og endringer av SFO-dagen til SFO. Skolen bruker Mobilskole til å sende ut fellesmeldinger til foresatte.

Som foresatt sender du en SMS til 03686.

SMS til 1. trinn: PRESTRUD 1 tekst (husk mellomrom)
SMS til 2. trinn: PRESTRUD 2 tekst (husk mellomrom)
SMS til 3. trinn: PRESTRUD 3 tekst (husk mellomrom)
SMS til 4. trinn: PRESTRUD 4 tekst (husk mellomrom)
SMS til 5. trinn: PRESTRUD 5 tekst (husk mellomrom)
SMS til 6. trinn: PRESTRUD 6 tekst (husk mellomrom)
SMS til 7. trinn: PRESTRUD 7 tekst (husk mellomrom)
SMS til SFO: PRESTRUD SFO teksten til 03686 (husk mellomrom)

Eksempel:
PRESTRUD 2 Gudrun Gundersen er syk og kommer ikke på skolen i dag. Mvh Gunnhild Gundersen.

Du vil motta en bekreftelse på at meldingen er mottatt og videresendt.

 

Dersom du som foresatt ikke mottar mobilskolemeldinger, eller har problemer med å få sendt SMS til oss, ber vi deg ta kontakt med skolen.