SySammen er et tilbud ved Hamar Arbeid & Aktivitet for kvinner med innvandrerbakgrunn.

Rekrutering foregår fra Hamar Læringssenter, flyktningekontoret og NAV.

  • SySammen gir tilbud tirsdag og torsdag fra kl.09.00 – 15.00.
  • Deltagerne trenger ikke å ha sømkunnskaper på forhånd.

I tillegg til å lære seg et håndverk, vil deltagerne på en naturlig måte få praktisert sine norskkunnskaper, skape gode relasjoner og opplevelse av mestring og god selvfølelse.