Fra vielse i Hamar rådhus.Fra 1. januar 2018 ble vigselsmyndigheten overført fra tingrettene og Oslo Byfogdembete til kommunene.

Slik går dere frem:

1. Skjema må sendes til Skatteetaten

For å kunne vies i Hamar kommune må dere sende oss en prøvingsattest fra Skatteetaten.

Her ser dere Skatteetatens veiledning om hvordan man går frem for å få en prøvingsattest:

Om vilkårene for å inngå ekteskap er innfridd, vil folkeregisteret utstede en prøvingsattest. Attesten er gyldig i fire måneder. Alle spørsmål knyttet til prøvingen må rettes til folkeregisteret ved ditt regionale skattekontor.

2. Ta kontakt med kommunen

Borgerlig vigsel i Hamar kommune vil foregå i formannskapssalen i Hamar rådhus på fredager kl. 10-15, samt siste lørdag i måneden kl. 11-14. Det vil ikke være vielser på helligdager.

Vi har et søknadsskjema som du kan fylle ut for å reservere tid for vielse i 2018.

Vi vil gjerne få informasjon om hvilket tidspunkt dere ønsker for vielsen, og om dere har noen spesielle ønsker for selve seremonien, for eksempel om dere vil utveksle ringer. Vi vil gjøre vårt beste for at dagen skal bli minnerik for dere.

I tillegg til tidsreservasjonen må vi motta den originale prøvingsattesten senest 14 dager før vielsen. Den kan dere enten velge at sendes direkte fra Folkeregisteret, eller dere kan selv sende den inn til: Hamar kommune, Postboks 4063, 2306 Hamar. Prøvingsattesten kan også leveres i skranken i rådhuset.

Bekreftelse av tid for vielse vil bli sendt til din digital postkasse, eventuelt til din folkeregistrerte adresse om du har reservert deg mot elektronisk post.

Om dere ønsker vielse et annet sted enn i Hamar rådhus, må dere rette en forespørsel om dette til Servicekontoret. 

3. Hva koster det?

Borgerlig vigsel i Hamar rådhus er gratis og åpen for alle uansett bostedskommune. For vielser utenfor Hamar rådhus tilkommer et gebyr på 1000 kroner for å dekke merkostnader knyttet til dette. Om vielsen finner sted over to mil fra Hamar rådhus, kan også vigsler stille krav om at brudeparet dekker reiseutgifter. 

4. Vielsen

Brudefolk, forlovere og gjester bør møte opp 10-15 minutter før oppsatt tid. Dere må sørge for at det er to vitner til stede under seremonien. Dette kan være forloverne, men det kan også være to andre myndige personer. Hamar kommune kan stille med vitner ved behov, med unntak av vielser på lørdager.

Vielsen kan skje på norsk eller engelsk. For andre språk må dere selv sørge for kvalifisert tolk.

Seremonien varer i 10-15 minutter. Selve vielsen foregår ved at vigsleren leser en fastsatt tekst for borgerlig vigsel. Deretter blir dere spurt om dere vil ha hverandre til ektefeller. Så erklærer vigsleren dere som ektefolk. Til slutt undertegner dere, vitnene og vigsleren vigselsprotokollen.

Dere vil få med dere en midlertidig vigselsattest. Endelig vigselsattest utstedes av Folkeregisteret og ettersendes til dere.

Dere kan gjerne ha kunstneriske innslag under seremonien. Gi beskjed på forhånd om dette. Det samme gjelder om dere ønsker å utveksle ringer.

Fotografering kan skje under og etter vielsen.

Disse har vigselsmyndighet i Hamar kommune:

 •  Einar Busterud, ordfører
 •  Knut Fangberget, varaordfører
 •  Bjørn Gudbjørgsrud, rådmann
 •  Terje Halvorsen, assisterende rådmann
 •  Vigdis Galaaen, helse- og omsorgssjef
 •  André Holen, HR- og organisasjonssjef
 •  Morten Midtlien, kultursjef
 •  Dordy Wilson, kunnskapssjef
 •  Mette Braathen, advokatfullmektig
 •  Signe Louise Berthelsen, advokatfullmektig
 •  Sindre Molstad, kontorsjef

Alle vigslere inngår i en turnusordning, det er derfor ikke mulig å velge hvilken vigsler dere ønsker dere.

Har dere noen spørsmål? Ta kontakt med Servicekontoret, tlf 625 63010 eller på e-post: postmottak@hamar.kommune.no