Fra vielse i Hamar rådhus.


Planlegger du å gifte deg i nær fremtid?

Du/dere kan fortsatt bestille tid for vielser i rådhuset, men på grunn av situasjonen rundt koronaviruset, må vielsene gjennomføres med noen nødvendige tiltak i en periode fremover. 
 

Våre smitteverntiltak:

 • Det er mulig å ha med inntil 10 gjester i tillegg til vitnene til seremonien.
 • Servicekontoret må ha en oversikt over navn og telefonnummer til alle som skal delta. Oversikten må vi ha to dager før vielsen, det vil si onsdag før vielse på fredag og torsdag før vielse på lørdag. Hvis det er endringer på denne etter det, må vi få beskjed før vielsen starter. Oversikten oppbevares i 10 dager etter vielsen. Dette er fordi smitteoppsporingen raskt skal kunne definere nærkontakter ved en eventuell smitte. Etter 10 dager makuleres oversikten. Oversikten skal sendes til postmottak@hamar.kommune.no eller leveres i skranken i rådhuset.
 • Dersom noen er syke, har luftveissymptomer, eller er i karantene, kan de ikke delta under seremonien.
 • Alle deltakere må bruke hånddesinfeksjon når de kommer til rådhuset. Det er også tilgjengelig hånddesinfeksjonsmiddel i formannskapssalen.
 • Avstandsreglene er ivaretatt, og alle som skal delta i seremonien, må sitte på anviste plasser.
 • Det er ikke mulig å være igjen i formannskapssalen etter at vielsen er over.

Reglene våre er i tråd med det som nå gjelder for arrangører generelt. Les arrangementsregler.

Vielser i Hamar rådhus - Slik går dere frem:

1. Skjema må sendes til Skatteetaten

For å kunne vies i Hamar kommune må dere sende oss en prøvingsattest fra Skatteetaten. Dere må regne med 2-3 uker saksbehandlingstid hos Skatteetaten, så vi anbefaler å søke om prøvingsattest i god tid før vielsen.

Her ser dere Skatteetatens veiledning om hvordan man går frem for å få en prøvingsattest:

Om vilkårene for å inngå ekteskap er innfridd, vil folkeregisteret utstede en prøvingsattest. Attesten er gyldig i fire måneder. Alle spørsmål knyttet til prøvingen må rettes til Skatteetaten.

 

2. Ta kontakt med kommunen

Borgerlig vigsel i Hamar kommune vil foregå i formannskapssalen i Hamar rådhus på fredager kl. 10-15, samt siste lørdag i måneden kl. 11-14. Det vil ikke være vielser på helligdager.

Sommeren 2020

I juni, juli og august kan du bestille vielse følgende lørdager: 27. juni, 4. juli, 1. august og 29. august. Fredager har vi vielser som vanlig hele sommeren. 

Her finner dere søknadsskjema for å reservere tid for vielse

I skjemaet gir dere informasjon om hvilket tidspunkt dere ønsker for vielsen, og om dere har noen spesielle ønsker for selve seremonien, for eksempel om dere vil utveksle ringer. Vi vil gjøre vårt beste for at dagen skal bli minnerik for dere.

I tillegg til tidsreservasjonen må vi motta prøvingsattesten i god tid før vielsen. Prøvingsattesten kan enten leveres i skranken i rådhuset eller sendes inn til: Hamar kommune, Postboks 4063, 2306 Hamar. Dersom dere har mottatt en elektronisk prøvingsattest kan denne sendes inn elektronisk via lenken dere får i bekreftelsesbrevet fra oss. Av personvernhensyn anbefaler vi ikke å sende prøvingsattesten med e-post. 

Bekreftelse av tid for vielse vil bli sendt til din digital postkasse, eventuelt til din folkeregistrerte adresse om du har reservert deg mot elektronisk post.

Om dere ønsker vielse et annet sted enn i Hamar rådhus, må dere rette en forespørsel om dette til Servicekontoret.

 

3. Hva koster det?

Borgerlig vigsel i Hamar rådhus er gratis og åpen for alle uansett bostedskommune. For vielser utenfor Hamar rådhus tilkommer et gebyr på 2000 kroner for å dekke merkostnader knyttet til dette. Om vielsen finner sted over to mil fra Hamar rådhus, kan også vigsler stille krav om at brudeparet dekker reiseutgifter. 

 

4. Vielsen

Vielsene foregår i formannskapssalen i Hamar rådhus. Dere kan se bilder av formannskapssalen pyntet til vielse i menyen til høyre. I formannskapssalen er det sitteplasser til 10 gjester i tillegg til brudepar og vitner. Det er imidlertid plass til betydelig flere i lokalet, men ytterligere gjester må stå under seremonien. Gi beskjed dersom dere vil at vi legger til rette for bevegelseshemmede i lokalet.  

Brudefolk, forlovere og gjester bør møte opp 10-15 minutter før oppsatt tid. Brudeparet må legitimere seg før vielsen med pass, førerkort eller bankkort med bilde. Dere må sørge for at det er to vitner til stede under seremonien. Dette kan være forloverne, men det kan også være to andre myndige personer. Hamar kommune kan stille med vitner ved behov, med unntak av vielser på lørdager og vielser utenfor rådhuset.

Vielsen kan skje på norsk eller engelsk. For andre språk må dere selv sørge for kvalifisert tolk.

Seremonien varer i 10-15 minutter. Selve vielsen foregår ved at vigsleren leser en fastsatt tekst for borgerlig vigsel. Deretter blir dere spurt om dere vil ha hverandre til ektefeller. Så erklærer vigsleren dere som ektefolk. Til slutt undertegner dere, vitnene og vigsleren vigselsprotokollen.

Dere vil få med dere en midlertidig vigselsattest. Endelig vigselsattest utstedes av Skatteetaten og ettersendes til dere.

Dere kan gjerne ha kunstneriske innslag under seremonien. Gi beskjed på forhånd om dette i det elektroniske skjemaet der dere bestiller tid for vielse. Det samme gjelder om dere ønsker å utveksle ringer.

Fotografering kan skje under og etter vielsen.

Disse har vigselsmyndighet i Hamar kommune:

 •  Einar Busterud, ordfører
 •  Knut Fangberget, varaordfører
 •  Christl Kvam, kommunedirektør 
 • Terje Halvorsen, assisterende kommunedirektør
 •  Vigdis Galaaen, helse- og omsorgssjef
 •  Dordy Wilson, kunnskapssjef
 •  Mette Braathen, advokatfullmektig
 •  Signe Louise Berthelsen, advokatfullmektig
 •  Sindre Molstad, kontorsjef
 • Inga Borud, politiskrådgiver 

Alle vigslere inngår i en turnusordning, det er derfor ikke mulig å velge hvilken vigsler dere ønsker dere.

Har dere noen spørsmål? Ta kontakt med Servicekontoret, tlf 625 63000 eller på e-post: postmottak@hamar.kommune.no