Isbaner i Hamar vinterstid

Skøyteis på Prestrudbana i fjor.Det er hvert år en dialog mellom kommunen og velforeningene om hvilke steder som skal ha is, og kartet under viser hva partene har blitt enige om for sesongen 2017-2018.

Oppdatert skøytekart med alle baner!
Skøytebanene er avhengig av minusgrader og stabilt, godt vintervær. Perioden banene er tilgjengelige, vil derfor variere. Kommuneentreprenøren skal nå registrere i en app hver gang de har islagt en bane, slik at nypreparerte baner vises med en annen farge på kartet. 

Se større kart

Prioriterte baner
Noen av skøytebanene har høy prioritet. Det betyr at det er disse banene som islegges og brøytes først gjennom hele sesongen. Man begynner også med å legge is på disse banene før jul, mens øvrige må vente til etter jul med å få is. Da er været mer stabilt, og det er en god sjanse for at isen blir liggende.

Utenfor kulturhuset er det kjøleanlegg, slik at denne banen er noe mindre avhengig av kulda enn de øvrige banene. Her er det flott is allerede, så velkommen til å prøve skøytene!

Liste over banene: 
Under har vi listet opp alle skøytebanene i de ulike distriktene i Hamar. Der det er en lenke, vises banen på kart. 

Greveløkka isbane - en av mange i Hamar vinterstid.Hamar vest:

Hamar nord

Brøyting av isbanen utenfor kulturhuset. Midtbyen

Hamar øst og Solvang

Ridabu, Ingeberg og Hjellum

Øvre Vang

Kommentarer:
I sum vil alle banene gi svært gode skøytemuligheter i Hamar - vel og merke hvis det er minusgrader over en lengre periode.

På skøyter foran kulturhuset! Foto: Pål Henning Berg.

Sist endret 30.11.2017