Hamar kommune tilbyr helsetjenester for alle flyktninger og familiegjenforente som bosettes i kommunen. 

De to ansatte i Helsetjenesten for flyktningerVi sørger for at alle nyankomne flyktninger får nødvendig helsehjelp i startfasen, og at de får informasjon om det norske helsevesenet. Vi samarbeider tett med fastleger, helsestasjon, skolehelsetjenesten og flyktningtjenesten i kommunen.

Alle under 20 år tilbys gratis vaksiner i tråd med det norske barnevaksinasjonsprogrammet. De over 20 år tilbys gratis vaksiner etter gjeldende anbefalinger fra FHI. 

Vi utfører lovpålagt tuberkulosekontroll av alle som kommer fra land med høy forekomst av tuberkulose.

I helsetjeneste for flyktninger treffer du to helsesykepleiere:

  • Leila Barmaki (teamleder) tlf. 918 01 137
  • Marit Aanstad, tlf. 457 29 709

Vi holder til 1. etg. i Hamar rådhus og er tilgjengelig hver dag fra mandag til fredag.