Illustrasjon omsorg - foto Lars M. BøePårørende utfører viktige omsorgsoppgaver og er en verdifull ressurs i omsorgsfellesskapet. På denne nettsiden finner du lenker og aktuell informasjon slik at du som pårørende lettere skal...

  • finne kunnskap
  • finne steder hvor du kan dele erfaringer
  • kunne motta hjelp og støtte
  • ha noen å prate med 

Kommunens ansvar overfor pårørende:
(Hjemlet i Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester) 

Kontaktinformasjon til Helse og omsorg i Hamar kommune
Demensteamet i Hamar kommune

Råd til pårørende
På nettsiden til Pårørendesenteret finner du generelle råd til pårørende.
Har du barn som pårørende, eller jobber du med barn som pårørende? da kan disse nettsidene være svært nyttige: 

Kurstilbud:

Nyttig informasjon lokalt