Omsorg - illustrasjonsfotoFramtidens omsorg vil innebære å:

  • Forebygge
  • Mestre
  • Bo lengre hjemme
  • ​Ta i bruk hverdagsteknologi
  • Ta større ansvar for eget liv
  • Ta ansvar for egen alderdom


Vi lever lenger - flere må hjelpes
Det blir stadig flere av oss som får oppleve å fylle 100 år. Medisinske fremskritt, bedre kosthold og en kraftig forbedring av levestandarden, har gjort at stadig flere vil oppleve å få gratulasjonshilsen fra Kongen. Vi lever altså lenger enn før, og det gir oss også noen utfordringer. Samtidig som det blir flere som trenger hjelp, blir det ikke flere til å hjelpe. Pårørende og frivillige vil i større grad måtte bli en ressurs og samarbeidspartner.
 Bedre med hjelp av velferdsteknologi
Velferdsteknologi kan, brukt på riktig måte, være en måte å avhjelpe fremtidens utfordringer på. Erfaringer viser at for å lykkes med implementeringen, kreves blant annet en god kartlegging av bruker, samt et større tverrfaglig samarbeid. Økt kompetanse på dette området, er av regjeringen definert som et viktig satsningsområde.

Velferdsteknologi er hjelpemidler som kan gjøre dagliglivet enklere. Hensikten med hjelpemidlene er å støtte og forbedre mulighetene for et aktivt og selvstendig liv.

"Omsorgskrisen skapes ikke av eldrebølgen, men av forestillingen om at omsorg ikke kan gjøres annerledes enn i dag" (Kåre Hagen).


Humorinnslag om hvordan bruke velferdsteknologi i alderdommen:


Velferdsteknologi kan deles inn i fire hovedkategorier:

1.    Trygghets- og sikkerhetsteknologi. Dette omfatter teknologi som skal skape trygge rammer omkring enkeltindividets liv og mestring av egen helse. for eksempel: Trygghetsalarm, Gps sporing, Brannalarm, innbruddsalarm fallsensorer og komfyrvakt.

2.    Kompensasjons- og velværeteknologi. Dette omfatter teknologi som bistår når hukommelsen blir dårligere, eller ved fysisk funksjonssvikt. Gruppen omfatter også teknologi som gjør hverdagslivet mer komfortabelt .
For eksempel: Fjernstyring av lys og varme, automatisk medisindosetter, syns og hørselshjelpemidler, ganghjelpemidler

3.    Teknologi for sosial kontakt. Dette omfatter teknologier som bistår mennesker med å komme i kontakt med andre. For eksempel: Bildetelefoni som for eksempel skype, sosiale medier som for eksempel Facebook, robotteknologi

4.    Teknologi for behandling og pleie. Dette omfatter teknologi som kan bidra til at mennesker gis mulighet til å bedre mestre egen helse. For eksempel: Pc med berøringsskjerm og kamera for kommunikasjon med helse personell, automatisk målinger av blodsukker, kroppstemperatur og vekt. 


Nyttige lenker: