Hamar kommune har to delegeringsreglement. Et politisk som er vedtatt av kommunestyret og et administrativt som er vedtatt av kommunedirektøren.

Kommunen abonnerer på et system som håndterer begge reglementene: KF Delegering

 

Dersom du ønsker å se helheten i det som er delegert, gå inn på en av de to delegeringsreglementene:

 

Dersom du ønsker å se hva som er delegert til en politiske eller administrativ enhet, eller du ønsker å se hvordan en spesifikk lov eller paragraf er delegert, så gå inn på KF Delegering og søk Hamar delegeringsreglement.

Her kan du se organisasjonskart for Hamar kommune: