Hamar kommune har som mål å gjøre Hamarregionen til det beste boområdet i Innlandet når det gjelder botilbud, servicetilbud, utdanning, kompetanse, arbeidsmuligheter, kultur og fritidstilbud. 

Hamar kommune tilbyr tomter til boligkjøpere, så snart områder er klargjort for tomtesalg. Det tilbys også næringseiendommer som et ledd i utvikling av kommunen.

For ytterligere informasjon kan du kontakte:

Via lenkene under finner du informasjon om tomter og tomteområder som nylig er solgt: