Offentlige tilfluktsrom er bygd for å kunne gi vern for de menneskene som er i nærområdet og kan søke vern i en beredskapssituasjon. Det er kommunene som eier og holder ved like offentlige rom.

I Hamar er det 11 offentlige T-rom (ca. 2000 plasser).

Kartskisse offentlige tilfluktsrom

Les mer om tilfluktsrom i Hamar. (Power Point-visning) 
Les mer om tilfluktsrom i vår brosjyre. (pdf laget for print)