• Telefon: 477 03 614. Telefonen er betjent mandag til fredag kl. 9-12. Utover dette, kan miljørettet helsevern nås via sentralbord: 62 56 30 00. 
  • E-post: postmottak@hamar.kommune.no

Samfunnsmedisinsk enhet for Hamarregionen

Kontaktskjema miljørettet helsevern