Hamar er i sterk vekst. Bylab Hamar er et sted der flere skal kunne være med på samtalen om hvordan vi gjør Hamar til en enda bedre by — en by for alle.

  • Bylab Hamar er et initiativ i regi av Hamar kommune
  • Bylab Hamar er lokalisert i Triangelgården i Hamar sentrum 
  • Bylab Hamar er ikke et sted som er åpent på permanent basis, men et sted der det kan arrangeres møter og ulike former for treff, debatter, kreative verksteder med mer - lukkede eller åpne  
  • Bylab Hamar skal være en arena for å skape en god by sammen. Her skal man få innblikk i by- og sentrumsutvikling, samt større utviklings- og utbyggingsprosjekter
  • Bylab Hamar skal være et sted hvor vi sammen kommer frem til gode løsninger for byen vår

Kontakt: Guro Vestvik - guro.vestvik@hamar.kommune.no

Bylab Hamar med vindu ut mot Gågata.