VELKOMMEN TIL BYLAB HAMAR! - Bylab ligger i Triangelgården (Torggata). Åpent på hverdager 10.00 - 14.00. Arrangementer kan komme i tillegg.


I Bylab nå:

Dobbeltspor Hamar
31.oktober vedtok kommunestyret å sende planprogram for dobbeltspor på høring. I den anledning arrangerer Bane NOR temadager på Bylab Hamar hver tirsdag gjennom november. Her kan du møte representanter fra Bane NOR, deres rådgivere og Hamar kommune. NB: Vi minner om høringsfrist 15.12.2018

Program:
6. november: Dobbeltspor Hamar: Status - Hva gjør vi nå?

 • 15.00 - 18.30. Åpent hus - Møt Bane NOR, se foreslåtte korridorer og gi dine innspill
 • 16.15 - 16.30: Jernbanens mannskor synger
 • 16.30 - 18.30: Presentasjoner av status i prosjektet, spørsmål og diskusjon.

13. november: Dobbeltspor Hamar: Hvordan prosjekterer vi jernbane?

 • 15.00 - 18.30: Møt Bane NOR, se foreslåtte korridorer og gi dine innspill.
 • 16.15 - 17.30: Presentasjon av tekniske krav og prosjektering av jernbane, spørsmål og diskusjon.

20. november: Dobbeltspor Hamar: Hva lurer ungdommen på?

 • 15.00 - 18.30: Møt Bane NOR, se foreslåtte korridorer og gi dine innspill.
 • 16.15 - 16.30: Bane NOR ønsker velkommen - servering av pizza og brus.
 • 16.30 - 17.30: Kort presentasjon av prosjektet og sofaprat med ungdom fra Hamar.

27. november: Dobbeltspor Hamar: Jernbanen som samfunnsbygger

 • 15.00 - 18.30: Møt Bane NOR, se foreslåtte korridorer og gi dine innspill.
 • 16.15 - 17.30: Foredrag om erfaringer Drammen v/Liv Marit Carlsen, Drammen.
 • 16.15 - 17.30: Foredrag om Hamars byutviklingsstrategier v/Tone Wabakken, Hamar kommune
 • 16.15 - 17.30: Samtale og spørsmål.

Enkel servering alle dager.

Levende lokaler - utstilling
Hamar kommune (v. Bylab) arrangerer utstillingen "levende lokaler" i Strandata 61. Utstillingen er en del av prosjektet og nettverket "Levende lokaler: Fra sentrumsdød til sentrumsglød". Formålet er å fylle tomme lokaler med nytt liv. 

Utstillingsåpning varer frem til 20.desember. Åpent:

Torsdager: 12 - 16.
Lørdager: 12 - 16.

Eller etter avtale med Bylab Hamar. Ta kontakt med oss i Torggata 63.

 

Byprat
Hamar kommune v.Bylab inviterer til "Byprat" - en uformell samtalearena hvor du kan møte sentrale personer i utviklingen av byen vår. Hver tirsdag frem mot jul, 11.00-12.00, kan du møte en ny, sentral ansatt i Hamar kommune. Her kan du lufte meningene dine, komme med innspill og stille spørsmål.

Program:

6.november: Ordfører Einar Busterud.
13.november: Varaordfører Knut Fangberget.
20.november: Teknisk sjef Kjetil Wold Henriksen
27.november: Næringssjef Svein Frydenlund
4.desember: Rådmann Bjørn Gudbjørgsrud
11.desember: Byutvikler Guro Vestvik
18.desember: Smartby-sjef Ellen Snartum.

Neste stasjon - foredrag og modellutstilling
I sitt avgangsprosjekt ved "Det kongelige Danske Kunstakademi Skoler for Arkitektur, Design og Konservering", undersøkte Jon Grasdal og Anton Boman, med utgangspunkt i stasjonsplassering ved Vikingskipet, hvordan ny jernbanestasjon kan bli seende ut. 

Jon Grasdal presenterer prosjektet 29.november fra 19:00 til 21:00. Modellen blir utstilt i Bylab Hamar også en tid etter dette.

Velkommen skal du være!


Bylaben sett fra utsiden.

Om Bylab
​Her skal det være et kreativt samlingssted med åpne og lukkede møter, treff, debatter og andre samlinger med byutvikling som tema. Her kan utviklingsprosjekter presenteres og diskuteres, idéer kan formes og videreutvikles, og ulike miljøer kan finne sammen i ønsket om å ta Hamar et skritt videre inn i framtida.

Hvorfor Bylab Hamar?
Hamar er i sterk vekst, og nå ønsker vi at flere skal være med på samtalen om hvordan vi gjør Hamar til en enda bedre by — for alle. Bylaben er en møteplass og arena for gode diskusjoner, arrangementer og opplevelser rundt utviklingen av byen vår.

 • Bylab Hamar er et initiativ i regi av Hamar kommune
 • Bylab Hamar er lokalisert i Triangelgården i Hamar sentrum 
 • Bylab Hamar er ikke et sted som er åpent på permanent basis, men et sted der det kan arrangeres møter og ulike former for treff, debatter, kreative verksteder med mer - lukkede eller åpne  
 • Bylab Hamar skal være en arena for å skape en god by sammen. Her skal man få innblikk i by- og sentrumsutvikling, samt større utviklings- og utbyggingsprosjekter
 • Bylab Hamar skal være et sted hvor vi sammen kommer frem til gode løsninger for byen vår

Les om Bærum kommunes besøk i Bylaben vår!