VELKOMMEN TIL BYLAB HAMAR!

Bylab ligger i Triangelgården (Torggata). Her skal det være et kreativt samlingssted med åpne og lukkede møter, treff, debatter og andre samlinger med byutvikling som tema. Her kan utviklingsprosjekter presenteres og diskuteres, idéer kan formes og videreutvikles, og ulike miljøer kan finne sammen i ønsket om å ta Hamar et skritt videre inn i framtida.

Bylab sin nettside med oversikt over arrangementer finner du her

Kontaktperson: Guro Vestvik - guro.vestvik@hamar.kommune.no

 

Hvorfor Bylab Hamar?
Hamar er i sterk vekst, og nå ønsker vi at flere skal være med på samtalen om hvordan vi gjør Hamar til en enda bedre by — for alle. Bylaben er en møteplass og arena for gode diskusjoner, arrangementer og opplevelser rundt utviklingen av byen vår.

  • Bylab Hamar er et initiativ i regi av Hamar kommune
  • Bylab Hamar er lokalisert i Triangelgården i Hamar sentrum 
  • Bylab Hamar er ikke et sted som er åpent på permanent basis, men et sted der det kan arrangeres møter og ulike former for treff, debatter, kreative verksteder med mer - lukkede eller åpne  
  • Bylab Hamar skal være en arena for å skape en god by sammen. Her skal man få innblikk i by- og sentrumsutvikling, samt større utviklings- og utbyggingsprosjekter
  • Bylab Hamar skal være et sted hvor vi sammen kommer frem til gode løsninger for byen vår


Bylaben sett fra utsiden.