TID OG STED FOR FORHÅNDSSTEMMING – Kommune- og fylkestingsvalget 2017 

Tidligstemmegivning:
Det er mulighet for tidligstemming fra 1. juli 2017 for de som ikke har mulighet til å stemme innenfor den ordinære perioden for forhåndsstemmegivning, og heller ikke på valgdagen. Valglistene inneholder da bare partiets navn.

Tidligstemming foregår i Hamar Rådhus, Servicekontoret fra mandag 1. juli i tidsrommet kl. 10.00 – kl 15.30.

Ordinær forhåndsstemmegivning: 
Forhåndsstemmegivning foregår i Hamar rådhus, Servicekontoret


Ambulerende stemmegiving
Velgere som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan avgi stemme der det avholdes forhåndsstemmegivning, kan etter søknad til valgstyret avgi forhåndsstemme der de oppholder seg, jfr. Valgloven § 8-3.  

Søknad om forhåndsstemmegivning hjemme må være valgstyret i hende innen 01.09.17 kl 1200. Det er ingen formelle krav til innholdet i søknaden. Det er f.eks. ikke noe krav om at søknaden må være skriftlig. Det må imidlertid fremgå av søknaden at velgeren er syk eller ufør og derfor ikke er i stand til å forhåndsstemme et annet sted.  

Det er utarbeidet et eget søknadsskjema som kan benyttes dersom velgeren ønsker det. Dette skjemaet fylles også ut av representant fra kommunen dersom det kommer muntlig henvendelse om å få stemme hjemme.

Lenke til søknadsskjema - pdf
Lenke til søknadsskjema  - word