Hamar kommune med klimaregnskap

Som den andre kommunen i landet, fikk formannskapet framlagt et klimaregnskap 4. oktober 2017. Dette viser at det særlig er i forhold til nye bygg at kommunen kan sette inn tiltak som monner. 
 

Bildet viser opprydding på Elvsholmen