Jente med fargeblyanter - Adobe StockfotoHvis familien din har en samlet inntekt som er lavere enn 592.167 kroner kan dere søke om å få redusert betaling for barnehageplassen. Ved inntekt lavere enn 583.650 kroner kan barnet få gratis kjernetid i barnehagen (gjelder 2,3, 4, og 5-åringer)

Redusert foreldrebetaling
Hvis dere får innvilget søknaden om redusert foreldrebetaling, betaler dere 6 prosent av familiens årlige bruttoinntekt, fordelt på 11 måneder (juli er betalingsfri i barnehagene).

Penger for mat kommer i tillegg. Hver enkelt barnehage bestemmer selv hvor mye foreldrene skal betale for maten i barnehagen, derfor kan beløpet variere mellom barnehagene.

Slik søker dere
Dere sender søknadsskjema via elektronisk søknadsskjema

Hver familie trenger bare å sende én søknad, også om dere har flere barn i barnehage.

Dere må betale full pris for barnehageplassen frem til søknaden er godkjent. Den reduserte betalingen gjelder bare fra og med søknaden er godkjent.

Dere må søke på nytt hvert år. Søknadsfrist for barnehageåret 2021/2022 er 15. juni. Husk å si fra til kommunen dersom inntekten deres endrer seg i løpet av året. Det er kommunen du bor i som behandler søknaden om redusert foreldrebetaling. Hvis du ikke bor i Hamar eller flytter ut av kommunen vil du ikke ha rett til redusert foreldrebetaling fra Hamar kommune lenger.

Inntektsdokumentasjon
Før vi kan behandle søknaden din må vi få dokumentasjon for husholdningens inntekter. Det betyr at vi må få en bekreftelse på foresatte og eventuelt samboeres brutto inntekter.

Dokumentasjon kan være:

  • Kopi av siste skattemelding
  • Lønnsslipp, næringsoppgave, stønad, utbetalinger fra NAV, pensjoner eller annet som viser din inntekt. Inntektsdokumentasjonen må være maksimalt én måned gammel.
  • Studenter må legge ved kopi av studentbevis eller bekreftelse om skoleplass.

Hvis dere ikke ønsker å sende dokumentasjon elektronisk med søknadsskjema kan den sendes i post til Hamar kommune, postboks 4063, 2306 Hamar.

Har du noen spørsmål eller trenger hjelp til utfylling av søknaden?
Kontakt Servicekontoret i Hamar rådhus eller på telefon 625 63000.