Jente med fargeblyanter - Adobe StockfotoDersom din familie har en inntekt som er lavere enn 533 500 kr i året, kan dere søke om å få redusert betaling for barnehageplassen. Har dere barn på tre år eller eldre har dere også rett til gratis kjernetid.

Redusert foreldrebetaling
Hvis dere får innvilget søknaden om redusert foreldrebetaling, betaler dere 6 prosent av familiens årlige bruttoinntekt, fordelt på 11 måneder (juli er betalingsfri i barnehagene).

Penger for mat kommer i tillegg. Hver enkelt barnehage bestemmer selv hvor mye foreldrene skal betale for maten i barnehagen, derfor kan beløpet variere mellom barnehagene.

Gratis kjernetid
Har dere barn på tre år eller eldre har dere også rett til gratis kjernetid i barnehagen, 20 timer i uka.

Slik søker dere
Dere sender søknadsskjema via elektronisk søknadsskjema

Hver familie trenger bare å sende én søknad, også om dere har flere barn i barnehage.

Dere må betale full pris for barnehageplassen frem til søknaden er godkjent. Den reduserte betalingen gjelder bare fra og med søknaden er godkjent.

Dere må søke på nytt hvert år. Søknadsfrist for barnehageåret 2018/2019 er 25. juni. Husk å si fra til kommunen dersom inntekten deres endrer seg i løpet av året. Det er kommunen du bor i som behandler søknaden om redusert foreldrebetaling. Hvis du ikke bor i Hamar eller flytter ut av kommunen vil du ikke ha rett til redusert foreldrebetaling fra Hamar kommune lenger.

Inntektsdokumentasjon
Før vi kan behandle søknaden din må vi få dokumentasjon for husholdningens inntekter. Det betyr at vi må få dokumentasjon på foresatte og eventuelt samboeres brutto inntekter.

Inntektsdokumentasjon kan være:

  • Kopi av siste skattemelding
  • Dokumentasjon av inntekt som lønn, næringsoppgave, stønad, utbetalinger fra NAV, pensjoner. Inntektsdokumentasjonen må være maksimalt én måned gammel.
  • Studenter må legge ved kopi av studentbevis eller bekreftelse om skoleplass.

Dersom dere ikke ønsker å sende dokumentasjon elektronisk med søknadsskjema kan dere sende dokumentasjon til Hamar kommune, postboks 4063, 2306 Hamar.

Har du noen spørsmål eller trenger hjelp til utfylling av søknaden?
Kontakt Servicekontoret i Hamar rådhus eller på telefon 625 63000.