Vi ønsker å jobbe mest mulig forebyggende, og i den forbindelse vil helse i plan ha fokus.