Støttesenter for kriminalitetsutsatte - som en del av tjenestetilbudet til Innlandet politidistrikt.

Støttesenter for kriminalitetsutsatte er et offentlig og landsdekkende tilbud, med lokale kontor i samtlige politidistrikter.  Etableringen av det nye støttesenteret er en del av regjerningens arbeid mot vold i nære relasjoner og vold og overgrep mot unge voksne og barn.

Støttesenter for kriminalitetsutsatte i Innlandet ble offisielt åpnet 1. desember 2017, og har besøksadresse Parkgata 54, Hamar. Felles nasjonalt telefonnummer: 800 40 008. 

Senterets mål er å bidra til at personer som utsettes for integritetskrenkende kriminalitet (som f .eks. vold, mishandling, seksuell overgrep, hatkriminalitet, trusler eller krenkelser av personlig frihet) i større grad klarer å stå gjennom hele straffesaksprosessen, fra anmeldelse til rettskraftig dom.

Senterets ansvar og oppgaver er å tilby mennesker utsatt for integritetskrenkende kriminalitet støtte gjennom hele straffesaksprosessen, ved å gi:

  • Informasjon
  • Veiledning
  • Oppfølging
  • Psykososial støtte
  • Los til bl. annet kommunalt tjenesteapparat

Senteret gir tilbud om vitnestøtte i saker der det er behov.

Senteret gir også støtte knyttet til søknad om voldsoffererstatning fra staten, og informerer om at man kan søke erstatning selv om saken er henlagt.