Ansvarsfordeling:

 • Kommunen er grunneier på lekeplassene, men har begrenset driftsansvar.
 • Kommuneentreprenøren har ansvaret for klipping av gress og utfører den årlige kontrollen av lekeapparatene.
 • Kommunen kan ta ned apparater i uforsvarlig stand, men erstatter dem ikke.
 • Kommunen skal alltid godkjenne nytt innhold på en lekeplass før det kjøpes.
   
 • Velforeningene må ha avtale med kommunen om ansvarsforhold knyttet til lekeplassene. Kommunen har ansvarsforsikring for velforeninger med en slik avtale.
 • Velforeningene har ansvar for å fylle lekeplassene med innhold.
 • Velene har selv ansvaret for den «daglige kontrollen» slik at at innholdet er i forsvarlig stand.
 • Velforeningene må sørge for utbedringer som påpekes etter kontroll fra kommunen.
   

Sjekkpunkter lekeapparater:

Punkter som bør sjekkes regelmessigIllustrasjon - klikk for større bilde
Avstand under huskerAvstanden under husken bør være god nok
FallunderlagLekeplasser fallunderlag
FingerfesterLekeplasser fingerfester
Rot og råteLekeplasser rot og råte
SnorfesterLekeplasser snorfester
Utstikkende bolter/skruerLekeplasser bolter og skruer
Ødelagt utstyr - må fjernes!Ødelagt utstyr må fjernes


Opprusting og nye planer

Hvis lekeplassen er moden for en opprusting, så kan man søke om støtte. 

Tilskudd til kulturarbeid fra Hamar kommune:
Støtte til nærmiljøtiltak med mer. 
På nettsiden finner generell infromasjon, søknadsskjemaer og tidsfrister.

Søknad om spillemidler til nærmiljøanlegg:
Informasjon ligger på nettsiden www.anleggsregisteret.no

Tilskuddsportalen:
Oversikt over alle mulige støtteordninger

Kontaktperson: 
Idrettskonsulent: Wenche Enge tlf. 408 85 738
E-post: wenche.enge@hamar.kommune.no


Ønske om isbane

Hamar kommune oppfordrer hver høst alle velene i Hamar om å sende inn en søknad hvis de vil ha isbane i sitt område. Søknadsfristen annonseres hvert år i lokalpressen og på nettsiden i oktober måned. På et samarbeidsmøte med velforeningene vil alle søknader fra byens velforeninger bli vurdert og det avgjøres ut fra ønsker og budsjett hvilke baner som kan islegges i sesongen.

Hovedsesongen for islegging på de fleste baner er etter nyttår, men værforhold avgjør også.
 

Endring av kontaktperson i velforeningen?

Du ser her oversikt og lag og foreninger og kan melde endringer via skjema på denne nettsiden

Meld gjerne også parkforvalter Annebeth.bakker@hamar.kommune.no og oppgi med navn, e-post, adresse og mobilnummer på kontaktperson for velforeningen.


Husk

 • Vi har et felles ansvar for at alle barn uansett bakgrunn vokser opp i et trygt og stimulerende miljø.
 • Velforeningene i kommunen er svært viktig for at dette skal være mulig.


Eksterne lenker: