Leksehjelp er ikke en del av opplæringen i grunnskolen og omfattes ikke av elevens opplæringsplikt.  Leksehjelp er et målrettet tiltak for elever og foreldre som ønsker støtte i læringen, og en hjelp for elevene i det generelle skolearbeidet. 

Alle elever på 3. – 7.trinn som ønsker det, skal ha mulighet for å delta. Tilbudet er gratis og ikke obligatorisk.

 

For skoleåret 2021 – 2022 er vår leksetid organisert slik:

 

Trinn

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

3. trinn

 

08.00-08.30

08.00-08.30

 

 

4.trinn

 

08.00-08.30

08.00-08.30

  

5.trinn

 

08.00-08.30

08.00-08.30

08.00-08.30

08.00-08.30

6.trinn

 

08.00-08.30

08.00-08.30

08.00-08.30

08.00-08.30

7.trinn

 

08.00-08.30

08.00-08.30

08.00-08.30

08.00-08.30