Leksehjelp er ikke en del av opplæringen i grunnskolen og omfattes ikke av elevens opplæringsplikt.  Leksehjelp er et målrettet tiltak for elever og foreldre som ønsker støtte i læringen, og en hjelp for elevene i det generelle skolearbeidet. 

Alle elever på 3. – 7.trinn som ønsker det, skal ha mulighet for å delta. Tilbudet er gratis og ikke obligatorisk.

 

Elever fra 3. og 4.trinn med SFO-plass får en reduksjon i SFO-betalingen dersom de har SFO-dag når det er leksehjelp. Prisreduksjonen er 100 kr pr mnd for deltakelse begge økter, og 50 kr. pr mnd for en økt.

 

Skoleassistenter og barne- og ungdomsarbeidere er leksehjelpere. De vil få veiledning av skolens pedagoger.

 

For skoleåret 2019 – 2020 er vår leksetid organisert slik:

 

Trinn

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

3. trinn

13.00-13.30

 

13.15-13.45

 

4.trinn

 

13.15-13.45

13.15-13.45

 

5.trinn

 

13.15-13.45

07.45-08.30

07.45-08.30

6.trinn

 

07.45-08.30

07.45-08.30

13.05-13.35

7.trinn

13.25-13.55

07.45-08.30

07.45-08.30

 

 

  • barn uten SFO-plass hentes av foresatte eller går hjem selv etter leksetiden

  • det er ikke gratis skoleskyss etter leksehjelp for de som har det

  • ekstra matpakke kan tas med hjemmefra

  • elever som er påmeldt leksetid må meldes av hvis de en dag ikke skal delta. Visma-melding kan brukes.