Leksehjelp er ikke en del av opplæringen i grunnskolen og omfattes ikke av elevens opplæringsplikt.  Leksehjelp er et målrettet tiltak for elever og foreldre som ønsker støtte i læringen, og en hjelp for elevene i det generelle skolearbeidet. 

Alle elever på 3. – 7.trinn som ønsker det, skal ha mulighet for å delta. Tilbudet er gratis og ikke obligatorisk.

 

Elever fra 3. og 4.trinn med SFO-plass får en reduksjon i SFO-betalingen dersom de har SFO-dag når det er leksehjelp. Prisreduksjonen er 100 kr pr mnd for deltakelse begge økter, og 50 kr. pr mnd for en økt.

 

Skoleassistenter og barne- og ungdomsarbeidere er leksehjelpere. De vil få veiledning av skolens pedagoger.

 

For skoleåret 2018 – 2019 er vår leksetid organisert slik:

 

Trinn

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

3. trinn

13.00-13.30

 

13.15-13.45

 

4.trinn

13.00-13.30

13.15-13.45

 

 

5.trinn

13.00-13.30

08.00-08.30

08.00-08.30

08.00-08.30

6.trinn

13.00-13.30

08.00-08.30

08.00-08.30

08.00-08.30

7.trinn

13.30-14.00

08.00-08.30

08.00-08.30

08.00-08.30

 

  • barn uten SFO-plass hentes av foresatte eller går hjem selv etter leksetiden

  • det er ikke gratis skoleskyss etter leksehjelp for de som har det

  • ekstra matpakke kan tas med hjemmefra

  • elever som er påmeldt leksetid må vise skriftlig melding hvis de en dag ikke skal delta.Mobilskolemelding kan brukes.