1. trinn:

Tilsyn i klasserommet kl. 08.15 - 08.30 hver dag.

Ukedag:Undervisning (inkl. pauser):
Mandag08.30-13.05
Tirsdag08.30-13.05
Onsdag08-30-13.15
Torsdag08-30-13.05
Fredag08.30-13.05

 

2. trinn:

Tilsyn i klasserommet kl. 08.15 - 08.30 hver dag.

Ukedag:Undervisning (inkl. pauser):
Mandag08.30-13.05
Tirsdag08.30-13.05
Onsdag08-30-13.15
Torsdag08-30-13.05
Fredag08.30-13.05

 

3. trinn:

Ukedag:Leksehjelp:Undervisning (inkl.pauser):
Mandag 08.30-13.05
Tirsdag08.00-08.3008.30-13.05
Onsdag08.00-08.3008.30-13.15
Torsdag 08.30-13.05
Fredag 08.30-13.05

 

4. trinn:

Ukedag:Leksehjelp:Undervisning (inkl. pauser):
Mandag 08.30-13.15
Tirsdag08.00-08.3008.30-13.15
Onsdag08.00-08.3008.30-13.25
Torsdag 08.30-13.15
Fredag 08.30-13.15

 

5. trinn:

Ukedag:Leksehjelp:Undervisning (inkl. pauser):
Mandag 08.30-13.20
Tirsdag08.00-08.3008.30-13.45
Onsdag08.00-08.3008.30-13.45
Torsdag08.00-08.3008.30-13.45
Fredag08.00-08.3008.30-13.30

 

6. trinn:

Ukedag:Leksehjelp:Undervisning (inkl. pauser):
Mandag 08.30-13.20
Tirsdag08.00-08.3008.30-13.45
Onsdag08.00-08.3008.30-13.45
Torsdag08.00-08.3008.30-13.45
Fredag08.00-08.3008.30-13.30

 

7. trinn:

Ukedag:Leksehjelp:Undervisning (inkl. pauser):
Mandag 08.30-13.20
Tirsdag08.00-08.3008.30-14.00
Onsdag08.00-08.3008.30-14.00
Torsdag08.00-08.3008.30-14.00
Fredag08.00-08.3008.30-13.40