I Hamar kommune sin app for parkering kan du kjøpe parkeringsavtaler med mobilen for Vestre torg p-hus (sone 3212) eller langtidssone (sone 3202). 

Du kan velge mellom følgende avtaler:

parkeringsavtaler

1 mnd – avtalen gjelder i 1 mnd fra valgfri dato og må fornyes av kunden ved utløp

12 mnd - forhåndsbetaling av avtale på 12 mnd, må fornyes av kunden ved utløp
 
Månedsabonnement – Avtalen starter fra valgfri dato, og fornyes automatisk hver mnd til kunden avslutter det i appen.
 
Årsabonnement – Avtalen starter fra valgfri dato, og fornyes automatisk hver mnd til kunden avslutter det i appen.

Hvis du har bostedsadresse innenfor avgiftssonen i Hamar gjelder egne priser. 

Prisliste finner du her

Kart over avgiftssonen ligger her

Hvis du ikke har mobiltelefon kan du kjøpe parkeringsavtaler her.

 

Bedriftsavtaler

Hvis bedrifter ønsker å kjøpe avtaler til sine ansatte, har de mulighet til det i vår bedriftsportal. Nettbutikk for bedrifter finner du her.

Her kan bedriften opprette profil og kjøpe og administrere avtaler til ansatte. Den ansatte får tildelt avtalen i sin egen parkerignsapp og trenger bare å registrere kjøretøyet. 

 

Vilkår for parkeringsavtaler:

 • Avtalen gjelder kun på anviste og oppmerkede plasser i gjeldende avgiftssone.
 • Parkeringsavtaler er tilgjengelig i følgende soner: 3202 og 3212. 
 • Les alltid skilt og opplysninger på automaten.
 • Avgiftssonenummer finner du på automaten.
 • Kunden er selv ansvarlig for å velge riktig avgiftssone i appen ved kjøp av parkeringsavtale.
 • Kunden er selv ansvarlig for å fornye avtalen ved utløpsdato.
 • Månedsabonnement fornyes hver mnd fra kjøpsdato til du avslutter det selv. Ved fornyelse av abonnement vil avgift bli trukket fra konto 24 timer før ny periode starter. Dersom det er feil kontonummer angitt eller ikke dekning på konto innen start på ny periode, vil abonnementet bli stoppet.
 • Hamar kommune kan stenge avtalen hvis angitt informasjon ikke er korrekt.
 • Prisene kan endres årlig etter kommunestyrets vedtak.
 • Ingen avtaler/abonnementer refunderes som følge av at parkeringsplass/parkeringshus stenges av kommunen/politiet pga spesielle forhold/begivenheter/vedlikehold eller ved at uforutsette force majeur-lignende hendelser medfører at parkeringsplassen blir utilgjengelig. (for eksempel oversvømmelse, brann, etc)
 • All parkering skjer på eget ansvar.
 • Vi viser ellers til forskrift om vilkårsparkering

Opplysninger om angrerett

Angreskjema