Du kan søke om å fradele ny eiendom fra eiendommen din / skille ut en tomt.

Hva får du?

 • Du får opprettet en ny selvstendig eiendom med eget gårdsnummer og bruksnummer.
 • Du får oppmålt og merket den nye eiendomsgrensen, og du får satt ned offentlige grensemerker der det er mulig.
 • Den nye eiendommen og grensene blir registrert i matrikkelen (eiendomsregisteret) og blir tinglyst.
 • Du får tilsendt matrikkelbrev.

Krav til søker

 • Søknaden må være signert av eier (hjemmelshaver).

Hva koster det?

Se priser i gebyrregulativet, Oppmålingsarbeider og kartprodukter

Slik søker du

 1. Bestill naboliste og send nabovarsel
  Du må bestille liste over naboer og gjenboere fra Hamar kommune.  Dette kan gjøres ved å sende en e-post til postmottak@hamar.kommune.no.  Du må oppgi hvilken eiendom (gnr/bnr) det skal varsles for.
  Send ut nabovarsel basert på listen fra kommunen. Du kan bruke skjemaet for nabovarsel fra Direktoratet for Byggkvalitet (DiBK). Naboene skal ha kopi av vedleggene som du sender til kommunen.
   
 2. Fyll ut søknadsskjema
  Fyll ut søknaden i pdf, og ha med følgende vedlegg:   

  kart som viser ønsket grense med avkjørsel, atkomstvei, parkeringsløsning og uteoppholdsarealer 1:500 eller 1:1000. Lenke til kommunens kartløsning.
   
 3. gjenpart med kvittering for nabovarsel (alle relevante punkter må være utfylt, og rette vedkommende må signere nederst på siden)

  følgebrev med redegjørelse for utnyttelsesgrad for både ny og gammel tomt

  eventuelle dispensasjoner

  avkjørsels- og parkeringsløsning

  størrelsen på uteoppholdsarealene

  eventuell atkomst over naboeiendom frem til offentlig vei

  eventuelle naboprotester og kommentarer til protesten

  eventuelle forhåndsuttalelser fra andre myndigheter
 4. Lever søknaden
  Lever søknaden til oss per post, ved oppmøte eller på e-post.
  Postadresse: Hamar kommune, Postboks 4063, 2306 Hamar
  Besøksadresse: Vangsvegen 51, 2317 Hamar. Vis kart
  E-postadresse:
  postmottak@hamar.kommune.no
   
 5. Hva skjer videre?
  Du får svar på søknaden innen 3 til 12 uker.
  Saken er normalt ferdigbehandlet innen 16 uker fra tillatelsen er gitt.
  Vi tar kontakt med deg og avtaler tidspunkt for møte og oppmåling.