For å gjøre eiendomsgrensene mer hensiktsmessige kan du søke om å justere grenser eller overføre areal mellom eiendommene.

Hva får du?
 • Vi foretar enten grensejustering ved små endringer, eller arealoverføring ved større endringer.
 • Du får oppmålt, vist og merket eiendomsgrensen din, og du får satt ned offentlige grensemerker der det er mulig. De nye eiendomsgrensene blir registrert i eiendomsregisteret.
Krav til søker
 • For å få gjennomført saken din som grensejustering må overføringen være under 500 m², og i tillegg oppfylle kravene i matrikkelforskriftenHvis arealet som skal justeres er større en 5% av avgiver og mottakereindom, eller arealet er større en 500m² er det ikke grensejustering men arealoverføring.
 • Søknaden må være signert av eier (hjemmelshaver).
 • Du må få samtykke fra eierne av eiendommene som er involvert.
Hva koster det? - 2018-priser

Arealoverføring: 

 • Det koster 2 350 kroner for søknadsbehandling per tomt ved arealoverføring.
 • Kostnader til oppmålingen og saksbehandlingen er avhengig av hvor stort arealet som skal fradeles er. I 2018 koster det 
  • areal fra 0 – 250 m²: 10 900 kroner 
  • areal fra 251 – 500 m²: 15 200 kroner
 • Arealoverføring pr. nytt påbegynt 500 m² medfører en økning av gebyret på 2.900 kroner
 • Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres. Arealoverføring utløser dokumentavgift. Dette gjelder ikke arealoverføring til veg- og jernbaneformål.
Grensejustering: 
 • Kostnader til oppmålingen og saksbehandlingen er avhengig av hvor stort arealet som skal fradeles er. I 2018 koster det
  • areal fra 0 – 250 m²: 4 900 kroner 
  • areal fra 251 – 500 m²: 7 600 kroner
Eventuelle tillegg
Slik søker du:
 1. Fyll ut søknaden i pdf - grensejustering                                  
  Fyll ut søknaden i pdf - arealoverføring 
 2. Legg ved kart. Lenke til kommunens kartløsning.
 3. Lag naboliste 
  Hvis du søker om større endringer og ikke oppfyller kravene for grensejustering, må du varsle naboene.

  Du må bestille liste over naboer og gjenboere fra Hamar kommune.  Dette kan gjøres ved å sende en e-post til postmottak@hamar.kommune.no.  Du må oppgi hvilken eiendom (gnr/bnr) det skal varsles for.

  Send ut nabovarsel basert på listen fra kommunen. Du kan bruke skjemaet for nabovarsel fra Direktoratet for Byggkvalitet (DiBK). Naboene skal ha kopi av vedleggene som du sender til kommunen.
   
 4. Lever søknaden
  Lever søknaden med en eventuell kopi av nabovarselet og kart som viser hvilke grenser som ønsker justert i målestokk 1:500 eller 1:1000 til oss per e-post, post eller ved oppmøte.

  Postadresse: Hamar kommune, Postboks 4063, 2306 Hamar
  Besøksadresse: Vangsvegen 51, 2317 Hamar. Vis kart
  E-postadresse: postmottak@hamar.kommune.no 

 Hva skjer videre?

 • Du får svar på søknaden innen 3 til 12 uker.
 • Dersom søknaden blir godkjent, starter saksbehandling og oppmåling. Saken er normalt gjennomført innen 16 uker fra tillatelsen er gitt.
 • Vi tar kontakt med deg og avtaler tidspunkt for møte og oppmåling.