For å gjøre eiendomsgrensene mer hensiktsmessige kan du søke om å justere grenser eller overføre areal mellom eiendommene.

Hva får du?
  • Vi foretar enten grensejustering ved små endringer, eller arealoverføring ved større endringer.
  • Du får oppmålt, vist og merket eiendomsgrensen din, og du får satt ned offentlige grensemerker der det er mulig. De nye eiendomsgrensene blir registrert i eiendomsregisteret.

 

Krav til søker
  • For å få gjennomført saken din som grensejustering må overføringen være under 500 m², og i tillegg oppfylle kravene i matrikkelforskriftenHvis arealet som skal justeres er større en 5% av avgiver og mottakereindom, eller arealet er større en 500m² er det ikke grensejustering men arealoverføring.
  • Søknaden må være signert av eier (hjemmelshaver).
  • Du må få samtykke fra eierne av eiendommene som er involvert.

 

Hva koster det? 

 

Slik søker du:

Fyll ut søknad om grensejustering:                              

Ved arealoverføring må både skjemaet om søknad etter Plan og Bygningsloven og rekvisisjon av Oppmålingsforretning/krav om matrikkelføring fylles ut.

Legg ved kart
Lenke til kommunens kartløsning

Lag naboliste 
Hvis du søker om større endringer og ikke oppfyller kravene for grensejustering, må du varsle naboene.

Du må bestille liste over naboer og gjenboere fra Hamar kommune.  Dette kan gjøres ved å sende en e-post til postmottak@hamar.kommune.no.  Du må oppgi hvilken eiendom (gnr/bnr) det skal varsles for.

Send ut nabovarsel basert på listen fra kommunen. Du kan bruke skjemaet for nabovarsel fra Direktoratet for Byggkvalitet (DiBK). Naboene skal ha kopi av vedleggene som du sender til kommunen.
 

Lever søknaden
Lever søknaden med en eventuell kopi av nabovarselet og kart som viser hvilke grenser som ønsker justert i målestokk 1:500 eller 1:1000 til oss per e-post, post eller ved oppmøte.

Postadresse: Hamar kommune, Postboks 4063, 2306 Hamar
Besøksadresse: Vangsvegen 51, 2317 Hamar. Vis kart
E-postadresse: postmottak@hamar.kommune.no 

 

Hva skjer videre?

  • Du får svar på søknaden innen 3 til 12 uker.
  • Dersom søknaden blir godkjent, starter saksbehandling og oppmåling. Saken er normalt gjennomført innen 16 uker fra tillatelsen er gitt.
  • Vi tar kontakt med deg og avtaler tidspunkt for møte og oppmåling.