Grensepåvisning er en klarlegging av eiendommens allerede eksisterende grenser. Grensene blir ikke endret.  Omfang og kostnader er avhengig av om grensene tidligere er fastlagt ved oppmålingsforretning eller ikke. Se punkt om hva det koster nedenfor.
 
Hva får du?
  • Du får oppmålt, vist og merket eiendomsgrensen din, og du får satt ned offentlige grensemerker der det er mulig.
Krav til søker
  • Søknaden må være signert av eier (hjemmelshaver).
Hva koster det?
  • Hvis grensen tidligere er fastlagt ved oppmålingsforretning koster det 3.300 kroner for de to første grensepunktene og 800 kroner for hvert punkt ut over 2 punkt.  Minstepris for 2 punkt.
  • Hvis vi må avklare eiendommens grenser ytterligere vil du få nærmere informasjon om dette og om prisen.
  • Priser i gebyrregulativet
Slik søker du

Hva skjer videre?

  • Saken er normalt ferdigbehandlet innen 2 til 8 uker.
  • Vi tar kontakt med deg og avtaler tidspunkt for møte og oppmåling.