Førstegangsseksjonering er å dele opp én eller flere bygninger i eierseksjoner, slik at flere kan eie hver sin del av bygningsmassen. Du kan søke om førstegangsseksjonering selv, og du trenger ikke fagkunnskap for å søke.


Slik søker du
Er det flere bygninger på tomten, må du ta med alle i søknaden.

Fyll ut skjema for førstegangsseksjonering
Hvis ikke de som eier eiendommen signerer i skjemaet, må du legge ved en original fullmakt. 
Legg ved bekreftelse avgitt i forbindelse med seksjonering.

Legg ved situasjonskart over eiendommen. Lenke til kommunens kartløsning.
Et situasjonskart viser

 • grensene til eiendommen
 • omrisset av bebyggelsen
 • gårdsnummer og bruksnummer 

Du kan også søke om seksjonering av uteareal sammen med seksjonering av bygningen. 

Legg ved plantegninger for alle etasjene. Plantegningene må inneholde:

 • markering av de ulike seksjonene
 • forslag til seksjonsnummer
 • gårdsnummer og bruksnummer
 • informasjon om hva de ulike rommene skal brukes til

Hvis deler av bebyggelsen skal være tilleggsdeler til seksjonene, må du markere dette i plantegningene. En tilleggsdel er arealet som ligger utenfor hoveddelen av seksjonen, for eksempel en bod eller garasje utenfor leiligheten din. Marker tilleggsdelene med TB (tilleggsareal bygning) og seksjonsnummer på plantegningen.
Du kan lage egne plantegninger, eller få en arkitekt til å tegne dem for deg.

Fordel de nye seksjonene

Lag vedtekter til sameiet

 • For at kommunen skal kunne opprette et eierseksjonssameie må du lage vedtekter for sameiet. Minstekravet til vedtektene er at det står hvilken eiendom vedtektene gjelder for, og hvor mange som skal sitte i styret. Vi anbefaler å lage vedtekter som inneholder mer enn minstekravet. 

Tinglysingssperre

 • Har du en urådighet tinglyst på eiendommen, må den som står som eier av disse, samtykke til søknaden din. Hvis du er usikker på om du har dette, kan du kontakte Kartverket.
 • Kontakt Kartverket om tinglysningssperre.

Lever søknadsskjemaet med vedlegg
Lever søknadsskjemaet med vedlegg til oss per post eller ved oppmøte. Du kan ikke levere dette digitalt, siden vi må ha originale signaturer.

 • Postadresse: Hamar kommune, Postboks 4063, 2306 Hamar
 • Besøksadresse: Vangsvegen 51, 2317 Hamar. Vis kart.


Hva koster det? 


Hva skjer etter at du har sendt søknaden?

 • Vi behandler søknaden innen 12 uker og sender saken til Kartverket for tinglysing. Deretter sender vi alle dokumentene tilbake til søker sammen med matrikkelbrev og faktura. 
 • Dersom dere skal fordele utearealer, må vi gjennomføre en oppmålingsforretning etter matrikkelloven før vi kan sende dokumentene til tinglysing. Det kan ta opp til 16 uker å gjennomføre oppmålingen. 


Er eiendommen allerede seksjonert?

 • Er eiendommen allerede er seksjonert, er det reseksjonering du må søke om.