Reseksjonering er å endre en allerede seksjonert eiendom. Du kan søke om reseksjonering selv, og du trenger ikke fagkunnskap for å søke.

Slik søker du
Hva koster det?
Hva skjer etter at du har sendt søknaden?
Relevante lenker

-------------------------------------------------------------
Slik søker du

Fyll ut skjema for reseksjonering

 • Du skal bare føre opp seksjoner som skal endres.
 • I søknadsskjemaet punkt fire skal du beskrive hver enkelt endring i kortform. Du trenger ikke å henvise til byggesaker eller begrunne endringene.
 • Hvis ikke de som eier eiendommen signerer skjemaet, må du legge ved en original fullmakt. 
 • Legg ved bekreftelse avgitt i forbindelse med seksjonering.

Hvem som skal signere søknadsskjemaet, varierer etter hva dere ønsker å endre.
Se oversikt over hvem som skal signere søknadsskjemaet

Legg ved situasjonskart over eiendommen. Et situasjonskart er et kart som viser:

Du kan også søke om seksjonering av uteareal sammen med reseksjonering av bygningen. Legg ved plantegninger for seksjonene som endres. Plantegningene må vise:

 • en avgrensning av de ulike seksjonene og forslag til seksjonsnummer
 • gårdsnummer og bruksnummer
 • hva de ulike rommene skal brukes til

Dersom deler av bebyggelsen skal være tilleggsdeler til seksjonene, må dere markere dette i plantegningene. Eksempler på tilleggsdeler er terrasser, boder og garasjer. Marker tilleggsdelene med TB (tilleggsareal bygning) og seksjonsnummer.Hvis du ikke skal endre på grensene inne, kan du se bort fra dette punktet. Du kan også lage egne plantegninger, eller få en arkitekt til å tegne dem for deg.

Bestill godkjent seksjoneringssøknad hos Kartverket

 • Kontakt og bestill den eksisterende tinglyste seksjoneringssøknaden. Den skal legges ved den nye søknaden. 
 • Kontakt Kartverket

Bestille samtykke fra bank eller megler

Har du pant eller en urådighet tinglyst på eiendommen, må den som står som eier av disse, samtykke til søknaden din. Hvis du er usikker på om du har dette, kan du kontakte Kartverket. Du kan bruke dette skjemaet  -Samtykkeerklæring ved reseksjonering pantehaver.

Du trenger kun samtykke fra den som eier pantet, vanligvis banken din, i følgende tilfeller:

 • Du skal overføre deler av din seksjon til en annen seksjon, eller til fellesarealet
 • Din seksjon slås sammen med en annen, og din seksjon blir slettet
 • Din seksjon slås sammen med en annen, og den andres seksjon blir slettet
 • Din seksjon får en endret brøk (teller), som reduserer prosentandelen du eier i sameiet
 • Din seksjon endrer formål fra bolig til næring, eller næring til bolig

Du trenger samtykke fra den som eier en urådighet/tinglysingssperre i alle tilfeller.

Lever søknadsskjemaet med vedlegg

 • Lever søknadsskjemaet med vedlegg til oss per post eller ved oppmøte. Dere kan ikke levere dette digitalt, fordi vi må ha originale signaturer.
 • Postadresse: Hamar kommune, Postboks 4063, 2306 Hamar
 • Besøksadresse: Vangsvegen 51, 2317 Hamar.
 • Vis kart


Hva koster det? 


Hva skjer etter at du har sendt søknaden?

 • Vi behandler søknaden innen tolv uker og sender den til Kartverket for tinglysing. Deretter sender vi alle dokumentene tilbake til søker sammen med matrikkelbrev og faktura.
 • Dersom dere skal fordele utearealer, må vi gjennomføre en oppmålingsforretning etter matrikkelloven før vi kan sende dokumentene til tinglysing.
 • Det kan ta opp til 16 uker å gjennomføre oppmålingen.


Relevante lenker
Er ikke eiendommen seksjonert fra før, er det førstegangsseksjonering du må søke om.