Hva får du?

 • Når du sletter seksjoneringen på en eiendom, eier du ikke lenger en seksjon, men en andel av grunneiendommen.

Forutsetninger for sletting av seksjonering

 • Søknaden må være signert av alle eiere (hjemmelshavere).
 • Når det finnes boliger i sameiet, og flere enn én person er hjemmelshaver i sameiet, må du legge ved en erklæring om at den enkelte hjemmelshaver ikke har eksklusiv bruksrett til en enkelt bolig. Det må komme fram hva som er årsaken til at seksjoneringen skal slettes.
 • Eierseksjonsloven § 3
 • Rundskriv for tinglysingen, 12.4, problemstilling 4. 
 • Hvis det er tinglyst pant eller urådighet i eiendommen, må du legge ved skriftlig samtykke fra panthavere eller urådighetshavere.
 • Både erklæring og samtykke må være på papir, i original form.

Hva koster det?

 • Det koster ingenting å slette seksjonering

Slik søker du

 1. Skriv ut og fyll ut skjemaet 
  Alle seksjonseiere må skrive under på skjemaet
  Eventuelle fullmakter må sendes inn. Disse må være bekreftet rett kopi, og kan ikke være eldre enn 6 måneder.
 2. Send skjemaet
  Lever skjemaet til oss per post eller ved oppmøte. Det kan ikke leveres digitalt, da vi må ha originale signaturer.
  Postadresse: Hamar kommune, Postboks 4063, 2306 Hamar
  Besøksadresse: Vangsvegen 51, 2317 Hamar.
  Vis kart


Hva skjer videre?

 • Du får svar innen 6 uker.