Livsglede for eldre - her i form av en kake.Som den første kommunen i Hedmark, har Hamar kommune sertifisert sine helse- og omsorgsinstitusjoner som Livsgledehjem.

Kort om hva Livsgledehjem er:
Gjennom sertifiseringsordningen skal det å skape livsglede, «gylne øyeblikk» for den enkelte, settes i system. Det er ikke bare de store festlighetene det snakkes om, men små ting som den enkelte finner stor glede i.

På lik linje med medisinering, ernæring og somatisk pleie, skal den enkelte jevnlig få tilbud om individuelt tilpassede livsglede-aktiviteter. Disse skal gjennomføres uavhengig av hvem som er på jobb. Om det er å komme en tur ut, å få en lesestund, å høre på musikk, få kontakt med dyr eller helt andre ting, vil da variere fra person til person. Glede, trygghet, engasjement og lagspill er viktige stikkord.  

Les mer her: http://livsgledeforeldre.no/

I Hamar
I løpet av november nå i 2018 vil alle omsorgssentre og omsorgsboliger med bemanning i Hamar være livsgledesertifisert. Selve sertifiseringsdagen har så langt blitt markert på litt ymse vis på de ulike institusjonene. Både musikk, dans, taler, champagne, pizza, kake og en lang rekke gratulasjoner og snorklipping, har stått på programmet. For det er økt glede i hverdagen dette handler om.

På vegne av Pensjonistpartiet har Borgny Nygård ivret for at Livsgledehjem skal bli en realitet i Hamar, og hun fikk æren av å klippe snora da Finsal feiret sin sertifisering. Hun var selvsagt svært begeistret for at dette med Livsglede blir en realitet og systematisert på institusjonene i Hamar.

​I Hamar kommune har Berit Kalland jobbet som livsgledekonsulent, og i samarbeid med avdelingsledere og helse- og omsorgssjef Vigdis Galaaen, er det gjort et grundig arbeid. Ordfører Einar Busterud og eldrerådets leder Erik helge Eriksson var blant de første i rekken til å takke og gratulere med sertifiseringen.

Ett år med arbeid
Arbeidet med å forberede helse- og omsorgsansatte i forhold til sertifiseringen, har pågått omtrent i ett år. Det er de ansatte som skal arbeide med livsglede i praksis på sine arbeidsplasser, og et samarbeid med frivillige, venneforeninger og andre foreninger vil naturlig nok også inngå i arbeidet med å skape livsglede for de som trenger det aller mest.

De ansatte har fått faglig inspirasjon og fått høre om erfaringer fra andre livsgledesykehjem, og de har jobbet praktisk og systematisk fram mot sertifiseringen. 

Roser - for glede!