Dagaktiviteten på Klukstuen

 

Flott dagsenter ved Klukstuen!Dagaktiviteten er et tilbudet for hjemmeboende i Hamar og gir et hyggelig og sosialt aktivitetstilbud. Det er 24 plasser (fordelt på 3 grupper), men i praksis vil tilbudet gjelde for flere enn 24 personer,
da de fleste brukerne er der to eller tre dager pr. uke.

 

Kontaktinformasjon:

Stafsbergveien 110, 2319 Hamar

Sentralbord: 625 63 960
Gruppe 1: 970 50 025
Gruppe 2: 948 21 304
Gruppe 3: 907 71 192
Leder: 918 12 977

Avdelingsleder: Solvor Nybakken

På Dagaktiviteten ønsker vi å legge til rette for:

  • Et trygt og hyggelig miljø for brukerne
  • Fysiske og sosiale aktiviteter som er tilpasset den enkelte brukers nivå
  • Hyggelig og næringsrike måltider
  • Å skape et åpent og godt samarbeid med pårørende og andre samarbeidsparter


Dagaktiviteten ble åpnet høsten 2018. 

Se vår brosjyre om Dagaktiviteten.

 

Sist endret 07.12.2020