Leder arkiv: Heidi Kristiansen.

Arkivloven sier at offentlig organer plikter å ha arkiv, og disse skal være ordnet og innrettet slik at dokumentene er sikret som informasjonskilder for samtid og ettertid. Hovedformålet til arkivet vårt, er å sørge for at dokumenter gjenstand for saksbehandling i Hamar kommune i fortid, nåtid og fremtid behandles korrekt ut i fra gjeldende lov- og regelverk.

Arkivtjenesten er underlagt følgende lover og forskrifter:

Arkivlovens formål er å sikre arkiv/dokumenter som har kulturell eller forskningsmessig verdi eller som inneholder rettslig eller forvaltningsmessig dokumentasjon og at disse blir tatt vare på og er tilgjengelig for ettertiden. Besøkende som ønsker innsyn, kan be om det via vårt nettløsning for saksdokumenter og post: