Valgdagen for kommune- og fylkestingsvalg 2019 er mandag 9. september.
Valget i Hamar holdes over en dag.
 


Mer informasjon finner du på www.valg.no.

Illustrasjon fra valglokale - regjeringens flickralbum

Se filmen om hvordan og hvorfor du stemmer - film about the election (flere språk - several languages)