Valgdagen for kommune- og fylkestingsvalg 2019 er mandag 9. september.

Valget i Hamar holdes over en dag.
 


Valgstyret har behandlet lister til årets kommunestyrevalg i Hamar. Disse har vært ute til offentlig gjennomsyn, og her er partiene som stiller til valg

 • Arbeiderpartiet
 • By- og bygdelista
 • Fremskrittspartiet
 • Høyre
 • Kristelig folkeparti
 • Miljøpartiet De Grønne
 • Pensjonistpartiet
 • Rødt
 • Senterpartiet
 • SV - Sosialistisk Venstreparti
 • Venstre

Her kan du se kandidatene på alle listene.

 

 

Valgstyre

Valgstyret (Formannskapet i Hamar er kommunens valgstyre.)


Mer informasjon finner du på www.valg.no.

Illustrasjon fra valglokale - regjeringens flickralbum

Se filmen om hvordan og hvorfor du stemmer - film about the election (flere språk - several languages)