Du har stemmerett ved kommunestyre- og fylkestingsvalget dersom du oppfyller ett av disse kravene:

  • Du er norsk statsborger og har fylt 18 år innen utgangen av 2019 og er, eller har vært, registrert bosatt i Norge
     
  • Du er statsborger i andre nordiske land (det vil si Danmark, Island, Finland eller Sverige) som har fylt 18 år innen utgangen av valgåret, og som har vært registrert bosatt i Norge senest 30. juni i valgåret
     
  • Du er øvrig utenlandsk statsborger som har fylt 18 år innen utgangen av valgåret, og har vært registrert bosatt i Norge sammenhengende de tre siste årene før valgdagen. I dette tilfellet er det et krav at botiden har vært sammenhengende 


SMS til alle stemmeberettigede
Valgdirektoratet skal sende SMS med påminnelse om valget til alle stemmeberettigede ved kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2019. I tillegg skal vi sende ut et brev med oppfordring om å benytte stemmeretten til stemmeberettigede med innvandrerbakgrunn. SMS blir sendt ut i september i forkant av valget.


Les mer om stemmerett.

Kilde: Lov om valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer (valgloven).