Ordinær forhåndsstemmegivning: 

Forhåndsstemmegivning foregår i Hamar rådhus, Servicekontoret i perioden torsdag 12. august til og med fredag 06. september som følger:

  • Mandag 12. august til og med fredag 23. august i tidsrommet kl 10.00 – kl 15.30
  • Lørdag 24. august kl. 10.00 - 14.00
  • Mandag 26. august til og med fredag 30. august i tidsrommet kl. 08.00 – 16.00
  • Lørdag 31. august kl. 10.00 - 14.00
  • Mandag 2. september til og med torsdag 6. september kl 08.00 – kl 18.00
  • Fredag 6. september avsluttes forhåndsstemmingen kl. 16.00

 

Forhåndsstemmemottak vil også foregå slik:

 Andre forhåndsstemmemottak:  Dato Tidspunkt
 Prestrudsenteret 29.08.19  10.00 – 15.00
 Østregate  91 30.08.19  10.00 – 12.00
 Østregate 122 30.08.19 13.30 – 15.00
 Parkgården 02.09.19 10.00 – 13.00
 Klukstuen omsorgssenter 02.09.19 14.00 - 15.30
 Finsalsenteret 04.09.19  10.00 – 13.00
 Kåtorp bo- og aktivitetssenter 04.09.19 14.00 – 15.30
 Sykehuset Innlandet Hamar  05.09.19  10.00 – 15.00


Ambulerende 
Velgere som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan avgi stemme der det avholdes forhåndsstemmegivning, kan etter søknad til valgstyret avgi forhåndsstemme der de oppholder seg, jfr  Valgloven § 8-3. 

Søknad om forhåndsstemmegivning hjemme må være valgstyret i hende innen 05.09.17 kl 1500. Det er ingen formelle krav til innholdet i søknaden. Det er f.eks. ikke noe krav om at søknaden må være skriftlig. Det må imidlertid fremgå av søknaden at velgeren er syk eller ufør og derfor ikke er i stand til og forhåndsstemme et annet sted.
Det er utarbeidet et eget søknadsskjema som kan benyttes dersom velgeren ønsker det. Dette skjemaet fylles også ut av representant fra kommunen dersom det kommer muntlig henvendelse om å få stemme hjemme.

Søknadsskjema kan lastes ned herfra
Fås også ved henvendelse til Servicekontoret i Hamar kommune, tlf. 62 56 30 10.