Rollsløkken skole

Til foreldre og foresatte
elever og ansatte ved Rollsløkken skole


Skoleåret 2020-21 er det i underkant av 300 elever og rundt 60 ansatte på skolen vår. Rollsløkken skole kjennetegnes ved et inkluderende mangfold. Med åpenhet, varme og vennlighet ønskes alle hjertelig velkommen! Et ekstra spesielt velkommen til dere som er nye elever og foreldre på skolen ved starten av dette skoleåret. Vårt skolemotto er: Mestring gir glede!

 

Vi starter nytt skoleår med alle trinn på plass på skolen med fulle skoledager etter en periode på vårhalvåret da det var hjemmeskole og begrenset skoletilbud. SFO har full åpningstid fra 07.30 om morgenen til 16.30 om ettermiddagen. Det er utetid den første og siste timen på dagen. Alle trinn er tilbake til vanlig todeling med to klasserom til disposisjon. Vi tar igjen i bruk spesialrommene på skolen til undervisningen, og vil fortsette å ha mye uteskoleaktivitet. Det er inntil videre gul korona-beredskap på alle skolene i Hamar.  Statlige og kommunale føringer for smittevern skal sikre en trygg skolehverdag for både elever, ansatte og foresatte midt i en unntaks-tid. Ansatte og foreldre/ foresatte fikk ved oppstart av skoleåret spesifikk informasjon fra Rollsløkken i forhold til oppmøtested ved skolens porter og rutiner som følges i skolehverdagen. Vi er svært restriktive i forhold til om andre enn ansatte og elever får komme inn på skolens område eller i skolens bygninger. Det må gjøres særskilt avtale for dette.


Det er en spennende oppstart på nytt skoleår også fordi det nye læreplanverket «Fornyelse av fagplanene» nå er gjeldende. Det vil merkes gjennom skoleåret med at det blir mer av periode/ temabaserte planer, fokus på dybdelæring og utprøving av nye digitale læremidler/ læringsplattformer. Fortsatt har vi på Rollsløkken «Mestring gir glede» som vårt motto, og det passer veldig fint med det nye viktige tverrfaglige temaet «Livsmestring og folkehelse».

Vi ønsker hverandre et godt og lærerikt skoleår med fortsatt aktivt og konstruktivt skole- hjem samarbeid. Ta vare på hverandre!

Rollsløkken skole
25.08.20


Einar Graff Hugo
-rektor-