Rollsløkken skole

Skoleåret 2019-20 er det 310 elever og noe over 60 ansatte på skolen vår. Rollsløkken skole kjennetegnes ved et inkluderende mangfold. Med åpenhet, varme og vennlighet ønskes alle hjertelig velkommen! Et ekstra spesielt velkommen til dere som er nye elever og foreldre på skolen ved starten av dette skoleåret. Vårt skolemotto er: Mestring gir glede!
 

I utviklingsplanen for Rollsløkken skole vektlegger vi at den sosiale og den faglige læringen henger tett sammen. Derfor er det å bygge trygge og åpne relasjoner viktig for oss; elever imellom, mellom voksne og elever på skolen og i samarbeidet skole- hjem. Det er nylig vedtatt en kommunal plan som beskriver hvordan Hamarskolen arbeider med å sikre en trygg og inkluderende skolehverdag for alle elever. I læringsarbeidet legger Rollsløkken vekt på å ha varierte læringsmåter, og vi bruker hyppig praktiske læringsarenaer utenfor klasserommet. Vi ligger gunstig til sentralt i byen med tilgang til både idrettsarenaer (Børstad og Vikingskipet),
naturområder (Klukhagan og Mjøsa), kulturinstitusjoner (Kulturhuset/ biblioteket,
Kunstbanken, Hamar teater) og forvaltning (Rådhuset, Fylkeshuset, Tinghuset).

Ved Rollsløkken skole har vi de seinere årene prioritert ressurser for at kontaktlærere kan gjennomføre elevsamtale med alle elever hver 2.-3. uke. Vi benytter den korte elevsamtalen som vanligvis er på 5-10 minutter og der elev og lærer følger en tråd i samtalen i forhold til hva som ble fokusert på forrige gang og nytt som kan ha dukket opp. Denne prioriteringen av elevsamtalen ser vi positive resultater av i form av elever som kjenner seg sett og ivaretatt av de voksne på skolen.

Når dette skrives, er arbeidene med å oppgradere midtre og nedre skolegård i sluttfasen. Rundt høstferien tar vi i bruk et grønnere uteområde med klatre/ leketårn, husker, ballvegg, asfaltspill, sykkelløype, lekehytte og ake-haug. Vi takker for at Rollsløkken ble prioritert med kommunale midler for å få denne oppgraderingen gjennomført. Vi fortsetter å bruke Tigern som deler av skolens uteområde i storefri og SFO-tid. 

Nå er det Visma flyt skole som er kommunikasjonskanalen skole-hjem.

Vi ønsker hverandre et godt og lærerikt skoleår.

Rollsløkken skole
18.09.19


Einar Graff Hugo
-rektor-