Familier fra Hamar og omegn kan her få mulighet til få dyrke sine egne grønnsaker.

Epletrær er allerede plantet på området. Hamar Sanitetsforening startet høsten 2018 å etablere en parsellhagen på Domkirkeodden i Hamar. Nærmere bestemt i Strandvegen 124. 

66 kasser står nå ferdig fylt med god plantejord. Bær og frukttrær er plantet. Og så så snart været og naturen tillater det, skal det etterfylles litt jord, legges ut slanger til vannposter og kjøpe inn hageredskaper. Det skal også plantes en pil-hekk og stelles i stand gode fellesarealer, slik at alt er klart til bruk i sommer.  


Bilde fra anleggelsen av parsellhagen.Vil du være med?

De som ønsker å dyrke egne grønnsaker her, kan få reservert parseller på 5 m2. Prisen er 250.- kroner pr år (sesong).Ta kontakt på telefon 915 41 472 for reservasjon! 

Dette er et tilbud rettet mot alle generasjoner som et helsebringende prosjekt, både for fysikk og psykisk helse. Hamar kommune og Sanitetsforeningen håper at parsellhagen blir et flott møtested og en god integreringsarena der kunnskap, språk og kultur kan utveksles. 

Velkommen som parsellbruker og til et sosialt og hyggelig fellesskap!