Bli låner

  • Gå til www.hamar.bib.no
  • Trykk på ikonet for "Min side".
  • Trykk på det røde feltet "Bli låner". Du vil da få en midlertidig brukerkonto du kan bruke til å logge deg inn på "Min side" med. Med en midlertidig brukerkonto kan du også låne e-bøker og reservere medier (som f.eks. bøker og filmer). Men for å låne de fysiske mediene med deg hjem, må den midlertidige brukerkontoen godkjennes i bibliotekskranken i 1. etasje. Husk legitimasjon med bilde!

Her er en kort instruksjonsvideo hvor du kan bli låner fra nettet: