Forsøk med elektronisk utsendelse av valgkort

​Valgdirektoratet skal gjennomføre et forsøk med elektronisk utsendelse av valgkort ved valget 2019, og 18 kommuner vil delta i forsøket. Her i Innlandet gjelder det Hamar og Gjøvik kommune.

I praksis betyr det at stemmeberettigede i alle forsøkskommunene får en SMS med lenke til valgkortet når det er tilgjengelig. Lenken viser til digitale postkasser for velgere som benytter Digipost eller e-Boks. De som ikke har opprettet en digital postkasse, får valgkortet sitt på en personlig side på valg.no. Alle velgerne må logge seg på via ID-porten for å få valgkortet sitt.

Velgere som har reservert seg mot digital kommunikasjon med det offentlig, får valgkortet på papir via brevpost som før. Dette gjelder også dere som ikke har benyttet ID-porten på 18 måneder.

Nærmere informasjon om elektronisk valgkort kommer nærmere valget. Årets valgdag er mandag 9. september.