Informasjonsbrosjyren for høstens valg er tilgjengelig på 16 forskjellige språk, både på papir og digitalt.

Brosjyren inneholder informasjon om hvem som kan stemme, når, hvor og hvordan man stemmer. Du finner også illustrasjoner som viser hvordan velgeren skal brette stemmeseddelen og få den stemplet, samt illustrasjoner som viser hvordan man endrer på stemmeseddelen.


Brosjyren er oversatt til: bokmål, nynorsk, samisk, engelsk, arabisk, kurmanji, litauisk, persisk/farsi, polsk, somali, sorani, tigrinja, urdu, og vietnamesisk.

Du kan finne alle brosjyrene her.