Velgere som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan avgi stemme der det avholdes forhåndsstemmegivning, kan søke om å stemme hjemme eller der de oppholder seg.

Søknad om forhåndsstemmegivning hjemme må være mottatt av valgstyret innen 05.09.17 kl 1500.

Det er ingen formelle krav til innholdet i søknaden. Det er f.eks. ikke noe krav om at søknaden må være skriftlig. Det må imidlertid fremgå av søknaden at velgeren er syk eller ufør og derfor ikke er i stand til og forhåndsstemme et annet sted.
Det er utarbeidet et eget søknadsskjema som kan benyttes dersom velgeren ønsker det. Dette skjemaet fylles også ut av representant fra kommunen dersom det kommer muntlig henvendelse om å få stemme hjemme.

Søknadsskjema kan lastes ned herfra


Skjema kan også fås ved henvendelse til Servicekontoret i Hamar kommune, tlf. 62 56 30 10.