Velgere som på grunn av sykdom, uførhet eller isolasjonsplikt ikke kan avgi stemme i et valglokale, kan søke kommunen om å stemme hjemme eller der de oppholder seg. (Valgloven § 8-3) Man må i søknaden oppgi grunnen til at man ønsker å benytte seg av denne muligheten. Det er ikke krav om dokumentasjon.

  • I forhåndsstemmeperioden kan velgere som er pålagt karantene eller isolasjon på grunn av covid-19 søke om å stemme der de oppholder seg.
  • Velgere i isolasjon skal informere om isolasjonsplikten i søknaden, slik at kommunen kan planlegge med smittevernutstyr når stemmen skal tas imot.

Frist for å søke er klokken 10 fredag 10. september.

Når kommunen har mottatt søknaden, blir du kontaktet på telefon for å avtale tidspunkt for å stemme.

Det er ingen formelle krav til innholdet i søknaden, og det er ikke noe krav om at søknaden må være skriftlig. Det må fremgå av søknaden at velgeren er syk eller ufør og derfor ikke er i stand til og forhåndsstemme et annet sted. Du kan benytte søknadsskjemaet nedenfor hvis du ønsker. Kommunen fyller også ut skjemaet hvis det kommer muntlig henvendelse om å få stemme hjemme.


Her finner du søknadsskjemaet 


Du kan også kontakte Servicekontoret i Hamar kommune: tlf 62 56 30 10

 

Stemme hjemme på valgdagen

Hvis du er syk på valgdagen, eller i isolasjon på grunn av covid-19, kan du søke om å stemme der du oppholder deg. Etter forhåndsstemmeperioden kan du søke om å stemme hjemme i kommunen du er manntallsført i, helt frem til
klokken 10 på valgdagen. 

Ta kontakt på epost: valg@hamar.kommune.no

eller telefon: 62 56 30 10 (lørdag og søndag kl 12:00-14:00, mandag kl 9:00-10:00).