Reglementene under gjelder for kommunestyreperioden 2019 – 2023 (fastsatt av kommunestyret den 19. juni 2019).

Reglementene som gjelder for kommunestyreperioden 2015 – 2019 finner du her. 

 

Reglement for:

Politisk organisering

Kommunestyret

Formannskapet

Administrasjonsutvalget

Tre faste politiske utvalg

Forskrift om folkevalgts godtgjøring

Etiske retningslinjer for folkevalgte

Reglement for folkevalgtes innsynsrett

Valgnemd til folkevalgte organer

Klagenemda

Eldrerådet

Ungdomsrådet

Rådet for personer med funksjonsnedsettelse

17. mai-utvalget

Brukerråd for helse- og omsorgstjenestene

Vilt- og fiskenemd