Vi står overfor en stor endring av norsk skole når det gjelder tilnærming til fagene og måten vi organiserer opplæringen på i fag og på tvers av fag. Opplæring og oppvekst skal jobbe for å skape en felles forståelse i Hamar kommune om hva fagfornyelsen er, og hva den vil ha å si for den enkelte skole, den enkelte lærer, det enkelte klasserom, fellesskapet og den enkelte elev. Gjennom denne dagen håper vi å inspirere og støtte skolene i det videre arbeidet.

Det er lagt opp til for- og etterarbeid for den enkelte lærer. Dette arbeidet er viktig for at dagen skal bli bra, og for at etterarbeidet får en retning.

Velkommen!

                                                                        Photo by Drew Beamer on Unsplash

 

Opplæring og oppvekst ønsker velkommen til en dag med fagfornyelsen i fokus 22. november 2019.
Det vil bli plenumforedrag og fagsesjoner.

Fagdagen arrangeres på Hotell Scandic Hamar.