Opplæring og oppvekst ønsker velkommen til en dag med fagfornyelsen i fokus.
Det vil bli plenumforedrag og fagsesjoner.

 

Program og påmelding kommer